No Jums sagaidām:

 

 • pamatizglītību;
 • traktortehnikas (kategorija TR4) vadītāja apliecību;
 • pozitīvu attieksmi pret darbu, kārtīgumu, precizitāti;
 • valsts valodas prasmi saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
 • sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu;

 

Jums uzticēsim:

 

 • vadīt  un apkalpot traktortehniku (autogreideri);
 • veikt ar autoceļu uzturēšanu saistītus darbus:
 • ceļa klātnes planēšanu un profilēšanu;
 • grants segas mehanizētu atjaunošanu;
 • slīdamības likvidēšanu, izveidojot rievas apledojumā vai piebrauktā sniegā;
 • iesēdumu un bedru labošanu;
 • un citus autoceļu uzturēšanas un būvniecības darbus.

 

Mēs piedāvājam:

 

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu vienā no lielākajiem autoceļu nozares uzņēmumiem;
 • iespēju iegūt pieredzi un attīstīt savu profesionālo kompetenci;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • sociālās garantijas;
 • darba algas mēneša bruto samaksas amplitūda sākot no 730 līdz 810 EUR.

 

Piedāvājumu jāiesniedz:

 

Līdz 2021. gada 3. decembrim (ieskaitot), elektroniski iesūtot CV un motivācijas vēstuli VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Valmieras ceļu rajonam uz e-pastu vakance.valmiera@lau.lv

 

Tālrunis papildu informācijai: 26375469.

 

 

Pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 201/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā  uz personas  datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (turpmāk “Vispārīgās personas datu aizsardzības regula”), 13.pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes  pārzinis ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073;

3) piesakoties personāla atlasei, Pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos Sabiedrības personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja Pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu Sabiedrības turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Lai iepazītos ar informāciju  par personas datu apstrādi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, aicinām apmeklēt  mājaslapu  www.lau.lv.

Dalīties