No Jums sagaidām:

 • pirmā līmeņa augstāko izglītību tiesību zinātnēs vai bakalaura grādu sociālajās zinātnēs,
 • līdz trīs gadu darba pieredzi biroja administrēšanas darbā un dokumentu pārvaldībā;
 • pieredzi darbā ar elektronisko dokumentu vadības sistēmu;
 • pieredzi sēžu organizēšanā, protokolēšanā un protokolu sagatavošanā;
 • vēlama pieredze darbā ar Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS);
 • spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • augstu atbildības sajūtu un precizitāti; 
 • prasmi pielietot darbā MS Office programmas: Word, Excel, PowerPoint;
 • valsts valodas prasmi saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
 • komunikācijas prasmes, līdzsvarotību un taktiskumu saskarsmē ar cilvēkiem, prasmi uzklausīt un argumentēti pārliecināt, pozitīvu attieksmi pret darbu. 

 

Jums uzticēsim:

 • ikdienas biroja darba organizēšanu;
 • lietvedības procesu, dokumentu, e-pasta un informācijas aprites nodrošināšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • darbu ar dokumentu vadības programmu;
 • komunikāciju un lietišķo saraksti ar klientiem un kolēģiem;
 • piedalīties Lietu nomenklatūras izstrādāšanā un dokumentu arhivēšanā;
 • biroja saimniecisko darbu koordinēšanu un veikšanu;
 • Valdes sekretariāta vadītāja aizvietošanu prombūtnes laikā (valdes sēžu organizēšana, protokolēšana).

 

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu vienā no lielākajiem autoceļu uzturēšanas uzņēmumiem;
 • iespēju iegūt pieredzi un attīstīt savu profesionālo kompetenci;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • darba algas mēneša bruto samaksas amplitūda no 1080 līdz 1550 EUR.

 

Piedāvājumu jāiesniedz:

Līdz 2023.gada 31.maijam (ieskaitot), elektroniski iesūtot CV un motivācijas vēstuli VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Administrācijai uz e-pastu vakances@lau.lv . Tālrunis papildu informācijai: 29413835.

 

“Pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 201/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā  uz personas  datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (turpmāk “Vispārīgās personas datu aizsardzības regula”), 13.pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes  pārzinis ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073;

3) piesakoties personāla atlasei, Pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos Sabiedrības personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja Pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu Sabiedrības turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Lai iepazītos ar informāciju  par personas datu apstrādi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, aicinām apmeklēt  mājaslapu  www.lau.lv.”

Dalīties