No Jums sagaidām:

 

 • vidējo profesionālo izglītību ceļu nozarē;
 • spēju ātri un atbildīgi pieņemt lēmumus, analizēt situācijas un organizēt darbus;
 • labas datora lietošanas prasmes;
 • pozitīvu attieksmi pret darbu, kārtīgumu, precizitāti, saimnieciski – ekonomisku domāšanu un augstu atbildības sajūtu. 
 • valsts valodas prasmi saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
 • autovadītāja ”B” kategorijas apliecību. 

 

Jums uzticēsim:

 

 • racionāli izmantojot darba resursus, tieši vadīt ceļu uzturēšanas darbu brigādes vai atsevišķus mehānisko transporta līdzekļu vadītājus, nodrošinot kvalitatīvi izpildītus ceļu uzturēšanas darbus un citus līgumdarbus;
 • veikt visu izpildīto darbu uzskaiti un ierakstus attiecīgajās uzskaites sistēmās, darbu žurnālos, aktos, atskaitēs, u.c. izpilddokumentos.
 • ziemas sezonas laikā pildīt ziemas dienesta informatīvā un operatīvā dežuranta pienākumus (atbildīgā persona par ziemas dienesta operatīvo darbu uzsākšanu, organizēšanu un izpildi iecirkņa teritorijā atrodošajos valsts autoceļos, atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām).

 

Mēs piedāvājam:

 

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu vienā no lielākajiem autoceļu uzturēšanas uzņēmumiem;
 • iespēju iegūt pieredzi un attīstīt savu profesionālo kompetenci;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • sociālās garantijas;
 • darba algas mēneša bruto samaksas amplitūda no 830 līdz 1200 EUR.

 

Piedāvājumu jāiesniedz: 

 

Līdz 2022.gada 22.jūlijam (ieskaitot), elektroniski iesūtot CV un motivācijas vēstuli VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Rīgas ceļu rajonam uz e-pastu vakance.riga@lau.lv .  

Tālrunis papildu informācijai: 27897233.

 


 

Pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 201/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā  uz personas  datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (turpmāk “Vispārīgās personas datu aizsardzības regula”), 13.pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes  pārzinis ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073;

3) piesakoties personāla atlasei, Pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos Sabiedrības personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja Pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu Sabiedrības turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Lai iepazītos ar informāciju  par personas datu apstrādi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, aicinām apmeklēt  mājaslapu  www.lau.lv.

Dalīties