No Jums sagaidām:

 

 

 • vidējo profesionālo izglītību ceļu nozarē (vēlama darba pieredze ceļu nozarē);
 • spēju ātri un atbildīgi pieņemt lēmumus, analizēt situācijas un organizēt darbus;
 • prasmi organizēt komandu un deleģēt uzdevumus;
 • prasmi pielietot darbā MS Office programmas Word, Excel; 
 • valsts valodas prasmi saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
 • autovadītāja “B” kategorijas apliecību;
 • pozitīvu attieksmi pret darbu, kārtīgumu, precizitāti un augstu atbildības sajūtu. 

 

Jums uzticēsim:

 

 

 • racionāli izmantojot darba resursus, tieši vadīt ceļu uzturēšanas darbu brigādes vai atsevišķus mehānisko transporta līdzekļu vadītājus, nodrošinot kvalitatīvi izpildītus ceļu uzturēšanas darbus un citus līgumdarbus;
 • veikt izpildīto darbu uzskaiti un ierakstus attiecīgajās uzskaites sistēmās, 
 • ziemas sezonas laikā pildīt ziemas dienesta operatīvā dežuranta pienākumus (atbildīgā persona par ziemas dienesta operatīvo darbu uzsākšanu, organizēšanu un izpildi iecirkņa teritorijā esošajos valsts autoceļos, atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām).

 

Mēs piedāvājam:

 

 

 •  interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu vienā no lielākajiem autoceļu uzturēšanas uzņēmumiem;
 •  iespēju iegūt pieredzi un attīstīt savu profesionālo kompetenci;
 •  draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 •  atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam;
 •  veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • sociālās garantijas;
 • darba algas mēneša bruto samaksas amplitūda no 1140  līdz 1400 EUR.


Piedāvājumu jāiesniedz: 

 

Līdz 2022.gada 26.augustam (ieskaitot), elektroniski iesūtot CV VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Rīgas ceļu rajonam uz e-pastu vakance.riga@lau.lv  .  

Tālrunis papildu informācijai: 29357275 vai 28626010

 


 

Pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 201/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā  uz personas  datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (turpmāk “Vispārīgās personas datu aizsardzības regula”), 13.pantu, informējam, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi;
2) minētās personas datu apstrādes  pārzinis ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073;
3) piesakoties personāla atlasei, Pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos Sabiedrības personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja Pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu Sabiedrības turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.
Lai iepazītos ar informāciju  par personas datu apstrādi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, aicinām apmeklēt  mājaslapu  www.lau.lv.

 

Dalīties