No Jums sagaidām:

 

 • pamata vai vidējās pakāpes profesionālo izglītību, kas piešķir tiesības vadīt attiecīgo traktortehniku – TR1, TR2, TR4 kategorija;
 • zināt apkalpojošās traktortehnikas agregātu, mehānismu un ierīču nozīmi, darbības principus, tehniskās ekspluatācijas un apkalpošanas noteikumus, ekspluatācijas procesā radušos bojājumu cēloņus; 
 • ceļu satiksmes noteikumus, laika apstākļu ietekmi uz traktortehnikas vadīšanas drošību, autoceļu uzturēšanas tehnoloģiskos procesus un specifikācijas, darba vietas aprīkojuma shēmas;
 • pozitīvu attieksmi pret darbu, kārtīgumu, precizitāti; 
 • valsts valodas prasmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
 • autovadītāja ”B” kategorijas apliecību.

 

Jums uzticēsim:

 

 • vadīt, apkalpot un sagatavot darbam uzticēto traktortehniku;
 • godprātīgi veikt uzticētos darba pienākumus;
 • veikt ar autoceļu uzturēšanu saistītus ikdienas uzturēšanas darbus;
 • veikt darbu derīgo izrakteņu atradnē;
 • uzturēt tehniskā kārtībā un remontēt nodoto traktortehniku un tā aprīkojumu.

 

Mēs piedāvājam:

 

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu vienā no lielākajiem autoceļu uzturēšanas uzņēmumiem;
 • iespēju iegūt pieredzi un attīstīt savu profesionālo kompetenci;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • sociālās garantijas;
 • darba algas mēneša bruto samaksa no 780 EUR.


Piedāvājumu jāiesniedz: 


Līdz 2022.gada 13.maijam (ieskaitot), elektroniski iesūtot CV un motivācijas vēstuli VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Daugavpils ceļu rajonam uz e-pastu vakance.daugavpils@lau.lv.
 

 

Pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 201/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā  uz personas  datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (turpmāk “Vispārīgās personas datu aizsardzības regula”), 13.pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes  pārzinis ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073;

3) piesakoties personāla atlasei, Pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos Sabiedrības personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja Pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu Sabiedrības turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Lai iepazītos ar informāciju  par personas datu apstrādi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, aicinām apmeklēt  mājaslapu  www.lau.lv.”

Dalīties