No Jums sagaidām:

 

 • augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju nozarē vai ekonomikā, atbilstošu vismaz 2 gadu profesionālo un praktisko pieredzi IT projektu vadībās jomā;
 • vēlams ar jomā saistītu izglītību, vai līdzvērtīgu projektu vadības sertifikātu;
 • prasmi analizēt informācijas sistēmu lietotāju prasības;
 • prasmi izstrādāt informācijas sistēmu projektus un sistēmu funkcionālās specifikācijas, plānot personāla un finanšu resursus;
 • spēju nodrošināt projektu vadīšanas procesa veiksmīgu norisi un koordināciju;
 • spēju patstāvīgi pieņemt lēmumus, analizēt situācijas un tās novērtēt;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS programmas Word, Excel, PowerPoint, Visio);
 • vēlamas priekšzināšanas par informācijas sistēmu MS SharePoint;
 • pozitīvu attieksmi pret kolēģiem un darbu, kārtīgumu, precizitāti, saimnieciski – ekonomisku domāšanu un augstu atbildības sajūtu;
 • valsts valodas prasme saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām, prasme pārzināt amata pienākumu veikšanai nepieciešamo terminoloģiju angļu valodā.

 

Jums uzticēsim:

 

 • organizēt Sabiedrības informācijas sistēmu attīstību;
 • piedalīties projektu darba grupās, vadīt informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas projektus;
 • koordinēt esošo Sabiedrības informācijas sistēmu izstrāžu, tai skaitā kļūdu un labojumu, ieviešanu;
 • sagatavot izstrādāto uzdevumu tehniskās specifikācijas programmētājiem;
 • analizēt saistošo dokumentāciju, izvērtēt iespējamos tehniskos risinājumus, prognozēt laika un darba patēriņu, izstrādāt un prezentēt projektu piedāvājumus;
 • plānot projektu posmus, izmaksas, laika grafiku un sasniedzamos rezultātus, kontrolēt to izpildi un izmantošanu;
 • pārvaldīt dokumentu vadības sistēmu un rēķinu digitalizācijas sistēmu.

 

Mēs piedāvājam:

 

 • interesantu, atbildīgu un aizraujošu darbu vienā no lielākajiem autoceļu uzturēšanas uzņēmumiem;
 • attālinātā darba iespējas;
 • iespēju iegūt pieredzi un attīstīt savu profesionālo kompetenci;
 • mācības profesionālajai izaugsmei;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, sociālās garantijas;
 • darba algas mēneša samaksa pirms nodokļiem no 1800 EUR.

Piedāvājumu jāiesniedz:

 

Līdz 2022.gada 16.augustam (ieskaitot), elektroniski iesūtot CV un motivācijas vēstuli VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Administrācija uz e-pastu vakance@lau.lv

 


Pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 201/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā  uz personas  datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (turpmāk “Vispārīgās personas datu aizsardzības regula”), 13.pantu, informējam, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi;
2) minētās personas datu apstrādes  pārzinis ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073;
3) piesakoties personāla atlasei, Pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos Sabiedrības personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja Pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu Sabiedrības turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.
Lai iepazītos ar informāciju  par personas datu apstrādi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, aicinām apmeklēt  mājaslapu  www.lau.lv.

 

Dalīties