No Jums sagaidām:

 • “CE” kategorijas vadītāja apliecību;
 • profesionālā transportlīdzekļu vadītāja kategorija “95. kods”;
 • praktiskas iemaņas tehnikas uzturēšanā un remontā;
 • pozitīvu attieksmi pret darbu, kārtīgumu, precizitāti un augstu atbildības sajūtu;
 • valsts valodas prasmi saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

 

Jums uzticēsim:

 • veikt dažādu materiālu (smilts, šķembas, sāls, asfaltbetons u.c.) un kravu pārvadāšanu;

- veikt ar autoceļu uzturēšanu saistītus pārvadājumus un ikdienas uzturēšanas darbus:

- attīrīt autoceļus no sniega (ar automobiļiem kas aprīkoti ar attiecīgām iekārtām);

- kaisīt autoceļus ar pretslīdes materiāliem (ar automobiļiem kas aprīkoti ar attiecīgām iekārtām);

- veikt autoceļu operatīvo kopšanu un apsekošanu;

- aizpildīt bedrītes ar bitumaku, šķembām un emulsiju, karsto asfaltbetonu;

- kā arī citus autoceļu uzturēšanas un būvniecības darbus.

 

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu vienā no lielākajiem autoceļu uzturēšanas uzņēmumiem;
 • iespēju iegūt pieredzi un attīstīt savu profesionālo kompetenci;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • pamata darba algas mēneša bruto samaksas amplitūda no 780  līdz 1130 EUR.
 • mēneša darba algas mainīgās daļas piemaksa par individuālo ieguldījumu.


Piedāvājumu jāiesniedz:

Līdz 2023.gada 1.oktobrim (ieskaitot), elektroniski iesūtot CV VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” uz e-pastu: vakance.vidzeme@lau.lv.
Tālrunis papildus informācijai: 26328327

 


Pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 201/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā  uz personas  datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (turpmāk “Vispārīgās personas datu aizsardzības regula”), 13.pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes  pārzinis ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073;

3) piesakoties personāla atlasei, Pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos Sabiedrības personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja Pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu Sabiedrības turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Lai iepazītos ar informāciju  par personas datu apstrādi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, aicinām apmeklēt  mājaslapu  www.lau.lv.”

Dalīties