No Jums sagaidām:

 • C, CE kategorijas vadītāja apliecību; kvalifikāciju 95 kods;
 • praktiskas iemaņas tehnikas uzturēšanā un remontā;
 • valsts valodas prasmi saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
 • pozitīvu attieksmi pret darbu, kārtīgumu, precizitāti un augstu atbildības sajūtu;
 • priekšrocības tiks dotas pretendentiem, kuriem ir pieredze autoceļu būvniecības vai uzturēšanas darbos.

 

Jums uzticēsim:

 • dažādus autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus vasaras un ziemas sezonā;
 • dažādu birstošo materiālu pārvadāšanas darbus.

 

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu vienā no lielākajiem autoceļu uzturēšanas uzņēmumiem;
 • iespēju iegūt pieredzi un attīstīt savu profesionālo kompetenci;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • sociālās garantijas;
 • pamata darba algas mēneša bruto samaksas amplitūda no 780 EUR līdz 1130 EUR;
 • mēneša darba algas mainīgā daļas piemaksas par individuālo ieguldījumu ar mainīgās daļas koeficientu līdz 2.

 

Piedāvājumu jāiesniedz:

Līdz 2023.gada 2.jūnijam (ieskaitot), elektroniski iesūtot CV VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” uz e-pastu vakance.zemgale@lau.lv.   Tālrunis papildu informācija: 26583368.

 


Pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 201/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā  uz personas  datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (turpmāk “Vispārīgās personas datu aizsardzības regula”), 13.pantu, informējam, ka:
1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi;
2) minētās personas datu apstrādes  pārzinis ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073;
3) piesakoties personāla atlasei, Pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos Sabiedrības personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja Pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu Sabiedrības turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.


Lai iepazītos ar informāciju  par personas datu apstrādi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, aicinām apmeklēt  mājaslapu  www.lau.lv.
 

Dalīties