No Jums sagaidām:

 

 • pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību inženierzinātnēs (mašīnbūve), atbilstošu profesionālo un praktisko pieredzi (vismaz 1 gadu);
 • prasmi lasīt rasējumus, skices un standartizētus simbolus, izpratni par vielu bīstamības klasēm;
 • orientēties tehniskajās rokasgrāmatās, speciālajā literatūrā un tehniskajos katalogos;
 • zināšanas par veicamā darba tehnoloģiju un organizāciju, prasmi pielietot saistītos normatīvos aktus;
 • spēju ātri un atbildīgi pieņemt lēmumus, analizēt situācijas un organizēt darbus;
 • prasmi organizēt komandu un deleģēt uzdevumus;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas Word, Excel);
 • pozitīvu attieksmi pret darbu, kārtīgumu, precizitāti, saimnieciski – ekonomisku domāšanu un augstu atbildības sajūtu;
 • valsts valodas prasmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktām prasībām;
 • autovadītāja ”B” kategorijas apliecību;

 

Jums uzticēsim:

 

 • uzturēt iecirkņa būvtehniku, iekārtas, mehānismus un transportu tehniskā kārtībā;
 • veikt nepieciešamā darbības autotransporta, tehnikas reģistrācijai, pārreģistrācijai, noņemšanai no uzskaites;
 • savlaicīgi sagatavot autotransportu, ceļu tehniku valsts tehniskajām apskatēm;
 • apgādāt mehāniskās darbnīcas un ceļu tehniku ar nepieciešamajiem instrumentiem, rezerves daļām, materiāliem, kontrolēt to pareizu lietošanu;
 • savlaicīgi organizēt autotransporta tehniskās apkopes un remontdarbus, izstrādāt tehniskās apkopes kartes, veikt riepu un akumulatoru uzskaiti;
 • kontrolēt izdevumus, sagatavot atskaites u.c. izpilddokumentus.

 

Mēs piedāvājam:

 

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu vienā no lielākajiem autoceļu uzturēšanas uzņēmumiem;
 • iespēju iegūt pieredzi un attīstīt savu profesionālo kompetenci;
 • draudzīgu un atsaucīgu kolektīvu;
 • sociālās garantijas, veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • darba algas mēneša bruto samaksa no 1500 EUR.

 

Piedāvājumu jāiesniedz: 

 

Līdz 2022.gada 9.oktobrim (ieskaitot), elektroniski iesūtot CV un motivācijas vēstuli VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” uz e-pastu: vakance.riga@lau.lv.

 


Pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 201/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā  uz personas  datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (turpmāk “Vispārīgās personas datu aizsardzības regula”), 13.pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes  pārzinis ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073;

3) piesakoties personāla atlasei, Pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos Sabiedrības personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja Pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu Sabiedrības turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Lai iepazītos ar informāciju  par personas datu apstrādi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, aicinām apmeklēt  mājaslapu  www.lau.lv.

Dalīties