No Jums sagaidām:

 • vidējo vai profesionālo vidējo izglītību;
 • vismaz 3 gadu pieredzi darbā ar preču/materiālu izsniegšanu/saņemšanu un to dokumentiem;
 • prasmi pielietot darbā MS Office programmas Word, Excel;
 • pozitīvu attieksmi pret darbu, kārtīgumu un precizitāti;
 • valsts valodas prasmi saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktām prasībām.

 

Jums uzticēsim:

 • veikt  iecirkņa preču un materiālu saņemšanu, izsniegšanu un uzskaiti;
 • pārbaudīt saņemto preču un materiālu  atbilstību piegādes dokumentiem;
 • pēc tiešā vadītāja norādījumiem veikt izpildīto darbu ierakstus darbu žurnālos;
 • sagatavot  dokumentu projektus;
 • veikt automobiļu ceļa zīmju, mehānismu darba uzskaites lapu datorizētu apstrādi informācijas sistēmās un kontroli;
 • pārbaudīt ievadītos datus informācijas sistēmās par iecirkņa fiziskā darba veicēju darba laiku.

 

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu vienā no lielākajiem autoceļu uzturēšanas uzņēmumiem;
 • iespēju iegūt pieredzi un attīstīt savu profesionālo kompetenci;
 • zinošu un atsaucīgu kolēģu komandu;
 • darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu;
 • veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu, pabalstus īpašos dzīves gadījumos;
 • sociālās garantijas;
 • darba algas mēneša bruto samaksas amplitūdā no 800 EUR līdz 1100 EUR.

 

Piedāvājumu jāiesniedz:

Līdz 2024.gada 26.jūlijam (ieskaitot), elektroniski iesūtot CV VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” uz e-pastu vakance.zemgale@lau.lv .

Tālrunis papildu informācijai: 26583368


“Pamatojoties uz  Eiropas Parlamenta un padomes regulas (ES) 201/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā  uz personas  datu apstrādi un šādu  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu  95/46 EK (turpmāk “Vispārīgās personas datu aizsardzības regula”), 13.pantu, informējam, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu personāla atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes  pārzinis ir VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, adrese: Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073;

3) piesakoties personāla atlasei, Pretendents piekrīt savu personas datu izmantošanai citos Sabiedrības personāla atlases konkursos. Gadījumā, ja Pretendents nevēlas sniegt savu piekrišanu Sabiedrības turpmākai savu personas datu apstrādei šādam mērķim, lūdzam norādīt to pieteikumā.

Lai iepazītos ar informāciju  par personas datu apstrādi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, aicinām apmeklēt  mājaslapu  www.lau.lv.”

Dalīties