VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Korporatīvās sociālās atbildības definēto jomu mērķis ir īstenot uzņēmuma darbības virzieniem piemērotākās aktivitātes, lai veicinātu uzņēmuma stratēģijas īstenošanu un ilgtspējīgu attīstību.

 

Izglītība

Darbinieki

Vides aizsardzība

Sabiedrības līdzdalības veicināšana un izglītošana par drošu pārvietošanos pa valsts autoceļiem

Inovāciju attīstība

 

Dalīties