Rita Kubarko

Rita Kubarko

Valdes locekle

Pieredze: Vairāk nekā 20 gadu pieredze finanšu jomā. 15 gadus bijusi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Finanšu departamenta direktore, kā arī no 2006. līdz 2009.gadam ieņēma VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes locekles amatu, bijusi VAS “Centrālā reģiona ceļi” valdes locekle un finanšu direktore. 


Izglītība: Maģistra grāds inženierzinātnēs Rīgas Tehniskajā universitātē, kā arī uzņēmējdarbības vadībā ar kvalifikāciju uzņēmumu un iestāžu vadītājs Biznesa augstskolā Turība.

 

Pilnvaru termiņš no 23.03.2021. līdz 22.03.2026.

 

Portrets