Informācija LAU darbiniekiem par darba organizāciju Covid-19 izplatības laikā

 

Aktuālākā informācija par Covid-19 pieejama Valsts kancelejas izveidotajā vietnē https://covid19. gov. lv  

 

Aktualizēts 07. 04. 2021  

 

Ministru kabinets ir izstrādājis Covid-19 saslimstības ierobežošanai nepieciešamos noteikumus, kādi būs spēkā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

 

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

 

Aktualizēts 18. 02. 2021  

 

LAU rīkojums  "Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid -19 infekcijas izplatības ierobežošanai VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs".

 

Aktualizēts 21. 12. 2020  
 

LAU rīkojums: "Par attalinātā darba organizāciju un uzskaiti VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 

 

Aktualizēts 18. 12. 2020  

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra rīkojumu Nr. 777 “Grozījumi ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”, ar 2020. gada 21. decembri LAU struktūrvienībām organizēt darbu tā, lai klātienē darba pienākumus veiktu tikai tie darbinieki, kas nodrošina darbu nepārtrauktību  un nevar to veikt attālināti savā dzīves vietā.   Struktūrvienību vadītājiem, tikai izvērtējot un nepieciešamības gadījumā pamatojot, ir pieļaujams organizēt ofisa darbinieku, tai skaitā CR ofisu darbinieku strādāšanu LAU telpās.  

 

Aktualizēts 3. 12. 2020  

 

Ņemot vērā jaunāko MK rīkojumu, sākot ar 3. 12. 2020. , arī LAU darbiniekiem, atrodoties telpās vairāk par vienu personu, ir jālieto mutes un deguna aizsargi vai maskas. Video, kā pareizi lietot maskas, aicinām škatīt ŠEIT      

 

Aktualizēts 7. 10. 2020  

 

Rūpējoties par savu un citu darbinieku drošību, aicinām iesaistīties Covid-19 izplatības ierobežošanā un lejuplādēt lietotni: www. apturicovid.lv

Lietotne ir izveidota, lai pārliecinātos, ka ikdienā nav bijusi saskarsme ar saslimušo.       

 

Ja LAU darbiniekiem rodas papildu jautājumi par darba procesu COVID -19 izplatības laikā, aicinām rakstīt e-pastu uz: svarigi@lau.lv

Dalīties