Neskaidrību gadījumos aicinām sūtīt  jautājumus uz e-pastu: svarigi@lau.lv

 


Rekomendācijas darbiniekiem

 

Rekomendējam lietot Covid-19 antigēna testus šādos gadījumos:

 

  • ja konstatētas saslimšanas pazīmes (galvas sāpes, nogurums, iesnas, šķaudīšana, smaržas un garšas zudums jaunajam vīrusa variantam nav raksturīga pazīme). Neatkarīgi no šī testa rezultātiem, darbinieks darbu klātienē neturpina;
  • ja iekštelpās pulcējas vairāk nekā 2 darbinieki uz laiku, kas ilgāks par 15 minūtēm, ja darba specifikas dēļ attālināta sapulces organizēšana nav iespējama.


FFP2 respiratoru lietošanas rekomendācijas (lai nodrošinātu papildu aizsardzību):

 

  • ja iekštelpās pulcējas vairāk nekā 2 darbinieki uz laiku, kas ilgāks par 15 minūtēm, ja darba specifikas dēļ attālināta sapulces organizēšana nav iespējama;
  • darbiniekiem, kuri pieņem apmeklētājus;
  • dodoties uz darba tikšanos sadarbības partnera telpās.

 

 


 

Rīkojumi

 

Saistībā ar augsto Covid-19 izplatību valstī,  Ministru kabinets 11. oktobrī izsludināja ārkārtas situāciju. Mājsēdes posms jau ir noslēdzies, līdz ar to ir mainīti norādījumi slimības izplatības mazināšanai. Valdības izdotie rīkojumi attiecas arī uz VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) darbību, tāpēc tiek papildināti un mainīti  LAU iekšējie dokumenti. 

13.decembrī ir veiktas izmaiņas rīkojumā "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs". 

 

LAU darbinieki, kuri līdz 15.12.2021. ir pabeiguši vakcinācijas kursu, bet vakcinācijas sertifikāts vēl nav stājies spēkā, drīkst turpināt darbu klātienē. Šiem darbiniekiem paliek spēkā prasība par obligātu testēšanu, ja darba laikā viņi nonāk kontaktā ar citiem darbiniekiem vai apmeklētājiem ( punkts 1.3)

 

Aktuālie rīkojumi LAU darbiniekiem: 

Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 

Apliecinājumam par veselības stāvokli

 


 

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes priekšsēdētāja Viļņa Vitkovska uzruna darbiniekiem: 

 

Video: LAU darbība ārkārtas situācijas laikā 

 


 

Esmu uzsācis vakcinācijas procesu, bet derīgu Covid-19 sertifikātu saņemšu pēc 15.novembra, kā man rīkoties?

Kāds negatīvs Covid-19 tests der, lai veiktu klātienē darba pienākumus?

Neesmu uzsācis vakcinācijas procesu līdz 15.novembrim, kā man rīkoties?

Kam NAV jāveic Covid-19 tests līdz 15.decembrim?

Kā rīkoties, ja ārkārtas situācijas laikā beidzas termiņš Covid-19 sertifikātam, kas apliecina pārslimošanas faktu?

No kuras dienas skaitāms darbinieka atstādināšanas termiņa sākums?

Vai darbinieku var atstādināt slimības vai atvaļinājuma laikā?

Vai darbiniekam  izmaksā slimības naudu, ja saslimst atstādināšanas laikā?

Vai atstādināšanas laikā varu izmantot darba Koplīgumā noteiktos bonusus?

Vai darbinieks drīkst atsākt darbu, ja vakcinācijas procesu uzsācis atstādināšanas laikā?

Vai darbiniekam uzteicot darbu, saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma normām, Darba devējs drīkst izmaksāt atlaišanas pabalstu vienas mēneša darba algas apmērā?

Kāds ir pamatojums darba devēja uzteikumam?

Kas jāievēro darbiniekam, ja parādās saslimšanas simptomi?

Kā rīkoties, ja darbinieks kļuvis par kontaktpersonu?

Kas jādara darbiniekam, saņemot pozitīvu Covid-19 testu?

Kuri LAU darbinieki ārkārtas situācijas laikā veic darbu attālināti?

Kā organizēt tikšanās ar darbiniekiem vai uzņēmuma apmeklētājiem?

Kā rīkoties klātienes tikšanās gadījumā?

Kā organizēt darbu, strādājot attālināti?

Kādi personāla vadības dokumenti jāaizpilda par attālināto darbu?

Kas jāņem vērā darbiniekiem ar derīgu Covid-19 sertifikātu, kuri veic darbu klātienē?

Kādēļ, lai veiktu amata pienākumus LAU, ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam?


 

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" iekšējie dokumenti par Covid-19 izplatības mazināšanu tiek izdoti saskaņā ar Ministru kabinetā un Saeimā pieņemtajiem regulējumiem. Ar tiem var plašāk iepazīties: 

 

 

Aktuālākā informācija par Covid-19 pieejama Valsts kancelejas izveidotajā vietnē: https://covid19.gov.lv/ 

 

 

Dalīties