Bezmaksas diennakts tālrunis par valsts autoceļu tīklu

+371 8000 5555

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

Nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles

 

Šobrīd aktuālās nekustamo īpašumu atsavināšanas izsoles:

Nekustamā īpašuma izsole

 

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: 5 (piecas) atpūtas mājiņas „Usmas atpūtas bāze 64”, ar kadastra Nr. 8854 511 0063; “Usmas atpūtas bāze 65”, ar kadastra Nr. 8854 511 0065; “Usmas atpūtas bāze 66”, ar kadastra Nr. 8854 511 0066; “Usmas atpūtas bāze 67”, ar kadastra Nr. 8854 511 0067 un “Usmas atpūtas bāze 68”, ar kadastra Nr. 8854 511 0064, kas atrodas Ģibuļu pagastā, Talsu novadā un kas tiek atsavināts kā nekustamo īpašumu kopums (vienots nekustamais īpašums).

Izsoles noteikumi/līguma projekts 

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Talsu CR Talsu nodaļas vadītāju Andri Kondrātu, tālr.26387793, andris.kondrats@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Talsu ceļu rajona administrācijas telpās Kārļa Mīlenbaha ielā 25, Talsos, darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar Talsu CR Talsu nodaļas vadītāju Andri Kondrātu, tālr.26387793, andris.kondrats@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2019.gada 13.maijā plkst. 10:00

Izsoles norises vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Talsu ceļu rajona administrācijas telpās Kārļa Mīlenbaha ielā 25, Talsos, 2019.gada 14.maijā, pulksten 10:00

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 2 910,00 EUR (divi tūkstoši deviņi simti desmit euro, 00 centi)

Paaugstinājuma solis: 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro, nulle centi)

Objekta cena ar PVN apliekas/neapliekas: neapliekas

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: Izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - AS Luminor Bank, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1. Reģistrācijas maksa 100,00 EUR (viens simts euro, nulle centi) apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma 5 (piecu) atpūtas mājiņu Ģibuļu pagastā, Talsu novadā izsoles reģistrācijas maksa”. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2. Drošības nauda 291,00 EUR (divi simti deviņdesmit viens euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma 5 (piecu) atpūtas mājiņu Ģibuļu pagastā, Talsu novadā izsoles drošības nauda”

Pirmpirkuma tiesības: Ir. Objekts saistīts ar fiziskai personai piederošu zemes gabalu “Radziņi”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads, ar kadastra Nr. 8854 011 0001

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: nav

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: Objektam pieguļošā teritorija nodota apsaimniekošanā Sporta un atpūtas biedrībai “USMA”, Reģ.Nr. 40008007276

 

 

Nekustamā īpašuma izsole

 

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: Ceļmalas 2“ dz.15, Stradu pagastā, Gulbenes novadā, ar kadastra Nr. 5090 900 0261, kas sastāv no 4-istabu dzīvokļa ar kopējo platību 115,90 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošā kopīpašuma 1140/11023 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes ar kadastra Nr. 5090 004 0106

Izsoles noteikumi/ līguma projekts

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Alūksnes CR Gulbenes nodaļas vadītāju Rolandu Luiku, tālr.26533228, rolands.luiks@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Alūksnes ceļu rajona Gulbenes nodaļas administrācijas telpās „Ceļmalas“, Stradu pagastā, Gulbenes novadā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar Alūksnes CR Gulbenes nodaļas vadītāju Rolandu Luiku, tālr.26533228,  rolands.luiks@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2019.gada 15.maijā plkst. 10:00.

Izsoles norises vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Alūksnes ceļu rajona Gulbenes nodaļas administrācijas telpās „Ceļmalas“, Stradu pagastā, Gulbenes novadā  2019.gada 16.maijā, pulksten 11:00

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 6 400,00 EUR (seši tūkstoši četri simti euro, 00 centi)

Paaugstinājuma solis: 300,- EUR (trīs simti euro, nulle centi)

Objekta cena ar PVN apliekas/neapliekas: neapliekas

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: Izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - AS Luminor Bank, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1. Reģistrācijas maksa 100,00 EUR (viens simts euro, nulle centi) apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Ceļmalas 2“ dz.15, Stradu pagastā, Gulbenes novadā  izsoles reģistrācijas maksa”. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2. Drošības nauda 640,00 EUR (seši simti četrdesmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Ceļmalas 2“ dz.15, Stradu pagastā, Gulbenes novadā  izsoles drošības nauda”.

Pirmpirkuma tiesības: nav

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: nav

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: nav

 

Nekustamā īpašuma izsole

 

Izsoles organizētājs: VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073

Objekta nosaukums, adrese, kadastra Nr.: Smilšu ielā 6A, Madonā, Madonas  novadā, ar kadastra Nr. 7001 001 1010, kas sastāv no zemes vienības ar kopējo platību 0,8647 ha

Izsoles noteikumi/līguma projekts

Objekta apskates vieta un laiks: darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, laiku un vietu iepriekš saskaņojot ar Alūksnes CR Madonas nodaļas vadītāju Vilni Ķūrenu, tālr.29155157, vilnis.kurens@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Alūksnes ceļu rajona Madonas nodaļas administrācijas telpās Saules ielā 16, Madonā, Madonas novadā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, iepriekš saskaņojot laiku ar Alūksnes CR Madonas nodaļas vadītāju Vilni Ķūrenu, tālr.29155157, vilnis.kurens@lau.lv

Dalībnieku reģistrācijas termiņš: dalībnieku reģistrācija tiek izbeigta 2019.gada 15.maijā plkst. 10:00.

Izsoles norises vieta un laiks: VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ Alūksnes ceļu rajona Madonas nodaļas administrācijas telpās Saules ielā 16, Madonā, Madonas novadā 2019.gada 16.maijā, pulksten 13:00

Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli

Objekta nosacītā (sākuma) cena: 15 400,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši četri simti euro, 00 centi)

Paaugstinājuma solis: 500,00 EUR (pieci simti euro, nulle centi)

Objekta cena ar PVN apliekas/neapliekas: neapliekas

Drošības naudas un reģistrācijas maksas apmērs un iemaksas kārtība: Izsoles dalībniekiem jāpārskaita VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs", nodokļu maksātāja kods 40003356530, rēķinā - AS Luminor Bank, kontā Nr.LV18NDEA0000080026392:

1. Reģistrācijas maksa 100,00 EUR (viens simts euro, nulle centi) apmērā ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Smilšu ielā 6A, Madonā, Madonas  novadā, izsoles reģistrācijas maksa”. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

2. Drošības nauda 1 540,00 EUR (viens tūkstotis pieci simti četrdesmit euro, nulle centi) ar atzīmi „Nekustamā īpašuma Smilšu ielā 6A, Madonā, Madonas  novadā, izsoles drošības nauda”.

Pirmpirkuma tiesības: nav

Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamo īpašumu: nav

Objekta turpmākās izmantošanas nosacījumi: nav

Sīkdatņu izmantošana šajā tīmekļa vietnē:

Izmantojot šo vietni, Tu piekrīti analītisko sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Saglabāt un aizvērt Uzzināt vairāk