Bezmaksas diennakts tālrunis par valsts autoceļu tīklu

+371 8000 5555

Stratēģiskie mērķi

LAU 9 stratēģiskie mērķi-  samazināts energoresursu patēriņš,pašražoto būvmateriālu izmantošana un kvalitātes uzlabošana, tehniskās veiktspējas nodrošināšana,  videi draudzīgas tehnoloģijas, būt par uzticamiem partneriem saviem klientiem, kvalitatīva valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana, sabiedrības  viedokļa veidošana par ceļu uzturēšanu,  darba vides, personāla attīstīšana, jaunāko tehnoloģiju, metožu ieviešana, finanšu mērķi

 

 

Korporatīvā sociālā atbildība


VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Korporatīvās sociālās atbildības definēto jomu mērķis ir īstenot uzņēmuma darbības virzieniem piemērotākās aktivitātes, lai veicinātu uzņēmuma stratēģijas īstenošanu un ilgtspējīgu attīstību. 

 

Atbildības jomas:


Izglītība


Lai veicinātu zinātnes un izglītības attīstību un sabiedrības izglītošanu autoceļu uzturēšanas jomā, uzņēmums piedalās profesionālo izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu mācību programmu pilnveidē.

 

Lasīt vairāk par LAU sadarbības projektiem

 

Kontakti sadarbībai:

Sinda Valce, Personāla attīstības vadītāja
Tel. 29155686, e-pasts: sinda.valce@lau.lv

 

 

Darbinieki


Veicinot darbinieku labklājības paaugstināšanu un lojalitātes stiprināšanu, uzņēmumā regulāri tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas orientētas uz darbinieku sociālo aizsardzību un dzīves kvalitātes uzlabošanu. Uzņēmums veido drošu darba vidi, nodrošina darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, kā arī nodrošina darbiniekiem papildu sociālo aizsardzību, kas nav noteikta Darba likumā un ir darba devēja iniciatīva. 

 

Lasīt vairāk par sociālo atbalstu darbiniekiem


Kontakti sadarbībai:

Ilona Kļimoviča, Personāla vadības daļas vadītāja
Tel. 26403624, e-pasts: ilona.klimovica@lau.lv

 

 

Vides aizsardzība


Nodrošinot autoceļu ikdienas uzturēšanu darbu veikšanu, pastāvīgi tiek strādāts pie videi nekaitīgu tehnoloģisko procesu izpētes, ieviešanas un attīstīšanas. Plānojot uzņēmuma darbību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, tiek ievērotas sabiedrības un vides intereses.

 

Lasīt vairāk par vides aizsardzības aktivitātēm


Kontakti sadarbībai:

Edvīns Bičevskis, Darba un vides aizsardzības daļas vadītājs 
Tel. 26466227, e-pasts: edvins.bicevskis@lau.lv

 


Sabiedrības līdzdalības veicināšana un izglītošana par drošu pārvietošanos pa valsts autoceļiem


Lai veicinātu ceļu lietotāju un sabiedrības informētību par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu, regulāri veicam sabiedrības izglītošanu par plānotajiem un veiktajiem ikdienas uzturēšanas darbiem, kā arī drošu pārvietošanos pa valsts autoceļiem, izmantojot dažādus komunikācijas kanālus un informatīvos materiālus. 

 

Lasīt vairāk par sabiedrības izglītošanas aktivitātēm


Kontakti sadarbībai:

Sigita Audere, Komunikācijas daļas vadītāja 
Tel. 28303346, e-pasts: sigita.audere@lau.lv

 

 

Inovāciju attīstība


Lai efektivizētu uzņēmuma resursus, nepārtraukti tiek sekots līdzi autoceļu ikdienas uzturēšanas tendencēm pasaulē, analizējot informāciju par jaunākajām pieejamām tehnoloģijām, darba paņēmieniem un metodēm. Izvērtējot jaunāko tehnoloģiju, darba paņēmienu un metožu sniegtās priekšrocības, trūkumus un ieviešanas tehniski-ekonomisko pamatojumu, tiek lemts par to ieviešanu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanā un veikšanā.

 

Lasīt vairāk par tehnoloģisko procesu attīstības projektiem


Kontakti sadarbībai:

Raitis Šteinbergs, Tehnoloģisko procesu attīstības daļas vadītājs 
Tel. 20204381, e-pasts: raitis.steinbergs@lau.lv

 

Sīkdatņu izmantošana šajā tīmekļa vietnē:

Izmantojot šo vietni, Tu piekrīti analītisko sīkdatņu izmantošanai un apstiprini, ka esi iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm un to izmantošanas mērķiem.
Saglabāt un aizvērt Uzzināt vairāk