81% respondentu autoceļu uzturēšanas kvalitāti vasarā vērtē kā apmierinošu

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” veiktajā aptaujā*, kurā tika analizēta iedzīvotāju informētība par Latvijas autoceļiem un to uzturēšanu, noskaidrots, ka 81% aptaujāto autoceļu uzturēšanas kvalitāti vasarā vērtē kā labu vai viduvēju, bet ziemā 71% respondentu.

Attiecībā uz aptaujāto informētību par autoceļu uzturēšanas prasībām, 68% respondentu norādīja, ka  par tām kopumā zina vai ir dzirdējuši.


Veiktā aptauja parāda, ka teju puse aptaujāto jeb 48% brauc ar auto katru dienu vai vairākas reizes nedēļā, savukārt 60% aptaujāto ikdienā biežāk izmanto valsts autoceļus. 91% respondentu ikdienā izmanto autoceļus ar asfalta segumu, savukārt 26% no autobraucējiem katru dienu vai vismaz dažas reizes nedēļā brauc pa grants ceļiem. 


71% aptaujāto, kuri brauc pie automašīnas stūres vismaz vienu reizi mēnesī, ir svarīgi regulāri saņemt informāciju par autoceļu uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu ikdienā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu aptaujas rezultātiem, katru gadu pieaug to autovadītāju skaits, kuri izmanto aplikāciju “Waze”, lai uzzinātu par notiekošajiem autoceļu uzturēšanas darbiem un ar to saistītajiem satiksmes ierobežojumiem. Šogad teju trešdaļa jeb 27% respondentu, kuri brauc pie automašīnas stūres vismaz vienu reizi mēnesī, kā informācijas ieguves avotu izmanto aplikāciju “Waze”.


Puse no respondentiem ir pamanījuši autoceļu uzturētāja tehniku aplikācijā “Waze” vai VSIA “Latvijas Valsts ceļi” interaktīvajā kartē, kas greiderē grants autoceļus, ziemā attīra sniegu no brauktuves vai remontē bedres. Savukārt 73% respondentu, kuri brauc pie automašīnas stūres vismaz vienu reizi mēnesī, savu informētību par plānotajiem vai veiktajiem autoceļu uzturēšanas darbiem un ar to saistītajiem ierobežojumiem vērtē kā labu vai viduvēju. 


Vērtējot no ceļa zīmju izvietojuma, redzamības, ceļmalu un nodalījuma joslu pārredzamības, 66% aptaujāto jūtas droši, pārvietojoties pa ierastajiem ikdienas maršrutiem.
Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS “Latvijas valsts ceļi” mājaslapas kartē (www.lau.lv),  kā arī lietotnē “Waze”, kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli. Par bīstamām situācijām uz valsts autoceļiem aicinām informēt arī VSIA  “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.


* Tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās veica tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS. Aptauja tika veikta 2021.gada augustā un tajā piedalījās 1015 respondentu visos Latvijas reģionos. 

26.10.2021.

Dalīties