Iznomāšana

 

LAU nekustamā īpašuma iznomāšana notiek atbilstoši noteikumiem "Sabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtība", saskaņā ar kuriem ilgtermiņa nomas tiesības tiek piešķirtas izsoles rezultātā. 

 

Noteikumi par Sabiedrības nekustamā īpašuma iznomāšanas kārtību

 

 

Informācija par iznomātajiem un iznomāšanai paredzētājiem īpašumiem: 

  

Aktuālie piedāvājumi

 

Pārdošana

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” pārdod nekustamo īpašumu, kas nav nepieciešams uzņēmuma darbības nodrošināšanai, kā arī cirsmas.

 

Aktuālie piedāvājumi

 

Nomāšana

 

Noteikumi par Sabiedrības darbībai nepieciešamo nekustamo īpašumu nomu

 

 

Dalīties