VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ir stratēģisks valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas uzņēmums, kas nodrošina valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, pašvaldību tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu, kā arī veic būvmateriālu - dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts ražošanu.

 

Lai nodrošinātu vienotu valsts autoceļu stāvokli un to caurbraucamību visa gada garumā visā Latvijas teritorijā, 2022. gada 29.aprīlī, pamatojoties uz likuma „Par autoceļiem” Pārejas noteikumu 29.punktu Satiksmes ministrija deleģēja valsts pārvaldes uzdevumu – valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu LAU, noslēdzot 2022.gada 29.aprīlī deleģēšanas līgumu.  Deleģēšanas līgums stājas spēkā 2022. gada 1. maijā un ir noslēgts uz pieciem mēnešiem un 11 dienām, t.i., līdz 2022. gada 11. oktobrim.

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" pamatdarbības galvenais uzdevums ir valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšana uz valsts autoceļiem saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumu Nr.26 „Noteikumi par valsts un pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu Nr.1528 „Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” sniegto publisko pakalpojumu saraksts un to cenu noteikšanas metodika”.


VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" statūti


Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi iedalās sešās grupās:

  1. autoceļu uzturēšana ziemā;
  2. tiltu, satiksmes pārvadu, caurteku un gājēju tuneļu uzturēšana;
  3. satiksmes organizācija;
  4. autoceļu segumu uzturēšana;
  5. autoceļu kopšana;
  6. autoceļu apsekošana.

 

Pamatinformācija
Misija un vīzija
Stratēģiskie mērķi

 

Dalīties