Grants un šķembu segumu uzturēšana

Grants un šķembu segumu remonts

Grants un šķembu segumu atputekļošana

Asfalta seguma bedru remonts

Ceļu sāngrāvju tīrīšana, rakšana, profilu atjaunošana

Zāles, krūmu un to atvašu mehanizēta pļaušana

Ceļa zīmju, barjeru, signālstabiņu uzstādīšana

Caurteku nomaiņa

 

 

Dalīties