Grants un šķembu segumu uzturēšana
Grants un šķembu segumu remonts
Grants un šķembu seguma atputekļošana
Asfalta seguma remonts
Ceļu sāngrāvju tīrīšana, rakšana, profilu atjaunošana
Zāles, krūmu un to atvašu mehanizēta pļaušana
Ceļa zīmju, barjeru, signālstabiņu uzstādīšana
Caurteku nomaiņa

 

 

 

Dalīties