Ilgtspējīga attīstība VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" nozīmē darbības panākumus ilgtermiņā. Mēs cenšamies sabalansēt ekonomiskos, vides, sociālos un pārvaldības mērķus un integrēt tos mūsu ikdienā pieņemtajos lēmumos.

 

VAS "Latvijas autoceļu uzturētā jau trešo reizi iegūst Platīna atzinību Ilgtspējas indeksā, kas apliecina, ka mūsu uzņēmuma darbība tiek organizēta, ņemot vērā sabiedrības un vides intereses, kā arī atbilstoši labai korporatīvās pārvaldības praksei.

 

Sākot ar 2022.gadu, ik gadu tiks izstrādāts Ilgtspējas pārskats par iepriekšējā gadā paveikto: Ilgtspējas pārskats izstrādāts, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.2. pantu: pārskats ir nefinanšu ziņojums.

Ar pirmo VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Ilgtspējas pārskatu varat iepazīties šeit: Ilgtspējas pārskats

 

 

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Korporatīvās sociālās atbildības definēto jomu mērķis ir īstenot uzņēmuma darbības virzieniem piemērotākās aktivitātes, lai veicinātu uzņēmuma stratēģijas īstenošanu un ilgtspējīgu attīstību. 

 

 

Izglītība
Darbinieki
Vides aizsardzība
Sabiedrības līdzdalības veicināšana un izglītošana par drošu pārvietošanos pa valsts autoceļiem
Inovāciju attīstība
Korporatīvā pārvaldība

 

Dalīties