VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Korporatīvās sociālās atbildības definēto jomu mērķis ir īstenot uzņēmuma darbības virzieniem piemērotākās aktivitātes, lai veicinātu uzņēmuma stratēģijas īstenošanu un ilgtspējīgu attīstību.

 

Izglītība
Darbinieki
Vides aizsardzība
Sabiedrības līdzdalības veicināšana un izglītošana par drošu pārvietošanos pa valsts autoceļiem
Inovāciju attīstība
Korporatīvā pārvaldība

 

Dalīties