Kvalitatīvas grants, šķembu (nesaistītu) seguma autoceļu pārbūves nosacījums ir atbilstošu ceļa seguma konstruktīvo kārtu izveide. 

 

Grants, šķembu segumu autoceļu pārbūves ietvaros ceļa seguma konstrukcija tiek veidota trīs kārtās: 

  • nesošā virskārta – bieži kalpo arī kā dilumkārta, tieši uzņemot satiksmes slodzi; 
  • nesošā apakškārta – izkliedē no virskārtas uzņemto satiksmes slodzi; 
  • salizturīgā kārta – nodrošina ceļa seguma konstrukcijas salizturību, kapilārā ūdens plūsmas pārtraukšanai, ceļa segumā no augšas un sāniem iekļuvušā ūdens izvadīšanai un akumulācijai konstrukcijas atkušanas laikā. 

 

 

Dalīties