Divkārtu virsmas apstrādi veic uz nesaistītiem (grants vai šķembu) segumiem ar mērķi veikt atputekļošanu un nodrošināt komfortablākus braukšanas apstākļus. Divkārtas virsmas apstrādi veic grants vai šķembu autoceļiem ar nelielu satiksmes intensitāti - vietējās nozīmes, ciematos, māju pagalmos. 

 

Ieguvumi:

  • novērsta autoceļa putēšana;
  • nodrošināta komfortablāka braukšana;
  • samazinātas ikdienas uzturēšanas izmaksas (autoceļš nav jāgreiderē);
  • pagarināta autoceļa ilgtspēja.

 

Tehnoloģiski divkārtu virsmas apstrāde ir līdzīga vienkārtas virsmas apstrādei. Atšķirība ir tajā, ka bitumena emulsijas izliešana un sīkšķembu izkliedēšana tiek veikta divās kārtās. Apakškārtā tiek lietotas rupjākas, bet virskārtā smalkākas frakcionētas šķembas. 

 

Pirms divkārtu virsmas apstrādes jāpārliecinās par esošā grants ceļa nestspēju un tehnisko stāvokli un nepieciešamības gadījumā jāparedz ceļa seguma pastiprināšana un ūdens atvades sistēmas sakārtošana (attīrot caurtekas, izpļaujot krūmus, noņemot nomaļu apaugumus un novēršot autoceļa seguma iesēdumus un bedres).

 

Autoceļa virsmas segums iegūst asfaltam līdzīgu segumu, tomēr segums nav pielīdzināms asfalta seguma noturībai un nestspējai. Tas nav paredzēts intensīvai smagā transporta satiksmei un autoceļa seguma noturība ir atkarīga no satiksmes noslogojuma. Pēc 5-7 gadiem autoceļiem  jāklāj atjaunojoša vienkārtas virsma, kas nodrošina autoceļa segumam ūdensnecaurlaidību, pagarina tā ilgtspēju un uzlabo satiksmes drošību.

 

 
 

Dalīties