VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” augstāko vadības līmeni veido Akcionāru sapulce, kur valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija tās pārstāvja Satiksmes ministrijas valsts sekretāres Ilondas Stepanovas personā, uzņēmuma padome trīs locekļu sastāvā un uzņēmuma valde - trīs locekļu sastāvā.

Struktūra