VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” izveidotā un ieviestā integrētā vadības sistēma kalpo par pamatu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai. LAU mērķis ir būt drošam darba devējam saviem darbiniekiem, garantēt kvalitāti valsts autoceļu uzturēšanas un būvniecības darbos, citu pasūtījumu veikšanā, kā arī būt uzticamam sadarbības partnerim materiālu un iekārtu piegādātājiem un ražotājiem.

 

Pieredzējušu uzņēmuma speciālistu izstrādātie procesu apraksti kvalitātes vadības jomās nosaka ikviena darbinieka atbildību un kārtību, kādā veicams konkrētais darbs. Tiek veikts pastāvīgs darbs pie šīs kārtības analīzes un uzlabošanas, tādējādi palielinot darba efektivitāti, kuras rezultāts ir kvalitāte un pasūtītāja apmierinātība.

 

Uzņēmumā lielu uzmanību pievēršam tam, lai ikviens mūsu darbinieks saprastu un ikdienā rīkotos saskaņā ar ieviestajiem kvalitātes vadības sistēmas standartiem, esot personīgi atbildīgs par sev uzticētajiem darba pienākumiem un sava darba kvalitāti. Ņemot vērā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības specifiku, pastāvīgi tiek strādāts arī pie videi nekaitīgu tehnoloģiskos procesu izpētes, ieviešanas un attīstīšanas.

Integrētās vadības sistēmas politika

Risku pārvaldība

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) darbība neizbēgami ir saistīta ar riskiem, tāpēc ieviestā risku pārvaldība tiek uzturēta un pilnveidota atbilstoši LAU vidēja termiņa darbības stratēģijai un vajadzībām.

 

Lai veicinātu LAU mērķu sasniegšanu, procesu īstenošanu un izmantotu identificētās iespējas, tiek īstenota efektīva risku pārvaldība, mazinot nelabvēlīgu notikumu iespējamību un ietekmi.

 

LAU Risku pārvaldības politikas mērķis ir noteikt vienotus risku pārvaldības pamatprincipus un atbildību sadalījumu, lai savlaicīgi identificētu un pārvaldītu būtiskākos LAU darbību ietekmējošos faktorus, mazinātu risku ietekmi un nodrošinātu stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Paredzamie riska faktori:

  • Sezonalitāte – ietekmē LAU spēju nodrošināt paredzamu un stabilu finanšu plūsmu (ienākumus un rentabilitāti) un visu resursu pietiekamu noslodzi.
  • Globālā ietekme -  globālie satricinājumi un ģeopolitiskā situācija var izraisīt augstu inflāciju, strauju cenu kāpumu, būtiskus traucējumus piegādes ķēdēs, resursu trūkumu.

Risku pārvaldības politika

 

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ir sertificēts starptautiskajam ISO standartam energopārvaldības jomā. 

 

Dalīties