VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” izveidotā un ieviestā integrētā vadības sistēma kalpo par pamatu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai. LAU mērķis ir būt drošam darba devējam saviem darbiniekiem, garantēt kvalitāti valsts autoceļu uzturēšanas un būvniecības darbos, citu pasūtījumu veikšanā, kā arī būt uzticamam sadarbības partnerim materiālu un iekārtu piegādātājiem un ražotājiem.

 

Pieredzējušu uzņēmuma speciālistu izstrādātie procesu apraksti kvalitātes vadības jomās nosaka ikviena darbinieka atbildību un kārtību, kādā veicams konkrētais darbs. Tiek veikts pastāvīgs darbs pie šīs kārtības analīzes un uzlabošanas, tādējādi palielinot darba efektivitāti, kuras rezultāts ir kvalitāte un pasūtītāja apmierinātība.

 

Uzņēmumā lielu uzmanību pievēršam tam, lai ikviens mūsu darbinieks saprastu un ikdienā rīkotos saskaņā ar ieviestajiem kvalitātes vadības sistēmas standartiem, esot personīgi atbildīgs par sev uzticētajiem darba pienākumiem un sava darba kvalitāti.

 

Risku pārvaldības politika


Integrētās vadības sistēmas politika

 

Ņemot vērā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” darbības specifiku, pastāvīgi tiek strādāts arī pie videi nekaitīgu tehnoloģiskos procesu izpētes, ieviešanas un attīstīšanas.

 

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ir sertificēts starptautiskajiem ISO standartiem kvalitātes, vides, energopārvaldības, arodveselības un darba drošības jomā. 

 

 

Dalīties