81% respondentu autoceļu uzturēšanas kvalitāti vasarā vērtē kā apmierinošu

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” veiktajā aptaujā*, kurā tika analizēta iedzīvotāju informētība par Latvijas autoceļiem un to uzturēšanu, noskaidrots, ka 81% aptaujāto autoceļu uzturēšanas kvalitāti vasarā vērtē kā labu vai viduvēju, bet ziemā -  62% respondentu.

Attiecībā uz aptaujāto informētību par autoceļu uzturēšanas prasībām 71% respondentu norādīja, ka par tām kopumā zina vai ir dzirdējuši.

 

Veiktā aptauja parāda, ka teju puse aptaujāto jeb 47% brauc ar auto katru dienu vai vairākas reizes nedēļā, savukārt 58% aptaujāto ikdienā biežāk izmanto valsts autoceļus. 88% respondentu ikdienā izmanto autoceļus ar asfalta segumu, savukārt 36% no autobraucējiem katru dienu vai vismaz dažas reizes nedēļā brauc pa grants autoceļiem. 

 

73% aptaujāto, kuri brauc pie automašīnas stūres vismaz vienu reizi mēnesī, ir svarīgi regulāri saņemt informāciju par autoceļu uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu ikdienā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu aptaujas rezultātiem, katru gadu pieaug to autovadītāju skaits, kuri izmanto lietotni “Waze”, lai uzzinātu par notiekošajiem autoceļu uzturēšanas darbiem un ar to saistītajiem satiksmes ierobežojumiem. Šogad trešdaļa jeb 30% respondentu, kuri brauc pie automašīnas stūres vismaz vienu reizi mēnesī, kā informācijas ieguves avotu izmanto lietotni “Waze”.

 

Puse no respondentiem ir pamanījuši autoceļu uzturētāja tehniku lietotnē “Waze” vai VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” interaktīvajā kartē, kas greiderē grants autoceļus, ziemā attīra sniegu no brauktuves vai remontē bedres. Savukārt 65% respondentu, kuri brauc pie automašīnas stūres vismaz vienu reizi mēnesī, savu informētību par plānotajiem vai veiktajiem autoceļu uzturēšanas darbiem un ar to saistītajiem ierobežojumiem vērtē kā labu vai viduvēju. 

 

Vērtējot no ceļa zīmju izvietojuma, redzamības, ceļmalu un nodalījuma joslu pārredzamības, 66% aptaujāto jūtas droši, pārvietojoties pa ierastajiem ikdienas maršrutiem.

 

Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” mājaslapas kartē (www.lau.lv),  kā arī lietotnē “Waze”, kurā iespējams arī informēt par valsts autoceļu stāvokli. 
* Tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās veica tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS. Aptauja tika veikta 2022.gada augustā un tajā piedalījās 1005 respondentu visos Latvijas reģionos. 


Par LAU:
VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem, kā arī veic būvmateriālu - dolomīta šķembu, drupinātās grants un sagatavotās smilts ražošanu. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9 304 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 757 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 950 tiltiem. 
 

15.09.2022.

Dalīties