No 26. oktobra darbu jaunā sastāvā sākusi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) padome. Padomes priekšsēdētāja amatu ieņem Renārs Griškevičs un padomes locekļi - Andris Vanags, Jevgenijs Belezjaks. Padomi ieceļ uz pieciem gadiem.

Renāra Griškeviča atbildības joma LAU padomē ir autoceļu infrastruktūras uzturēšanas jautājumu, iesaistīto pušu, uzņēmumu un komandas vadība. Renāram Griškevicam ir vairāk nekā desmit gadu ilga pieredze vadošos amatos, tostarp starptautiskā līmenī. Viņš ir absolvējis Latvijas Universitāti, iegūstot bakalaura grādu starptautiskā biznesa vadībā un maģistra grādu Eiropas Studijās.


Jevgenija Belezjaka atbildības joma LAU padomē ir finanšu jautājumu un audita, risku vadības un iekšējas kontroles sistēmas. Jevgenijam Belezjakam ir ilggadīga pieredze darbā vadošos amatos, tostarp uzņēmumos finanšu jomā. Viņš ir ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas skolā, kā arī maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā RTU Rīgas Biznesa skolā.


Andra Vanaga atbildības joma LAU padomē ir stratēģiju izstrāde un ieviešana, kā arī korporatīvā pārvaldība. Andrim Vanagam ir ilggadīga pieredze darbā vadošos amatos un pasniedzēja pieredze Latvijas augstskolās. Viņam ir Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas tehnoloģiju fakultātē iegūts inženierzinātņu bakalaura un maģistra grāds, kā arī viņam ir doktora grāds vadībzinātnē, kas iegūts Biznesa augstskolā "Turība".​


​​Jaunā LAU padome iecelta, jo beidzās iepriekšējās padomes pilnvaru termiņš. Konkurss uz padomes locekļu amatiem tika izsludināts šī gada aprīlī, un to ​​organizēja Pārresoru koordinācijas centrs.​

27.10.2021.

Dalīties