Satiksme atjaunota vietējās nozīmes grants autoceļa posmiem Vecumnieku un Ķeguma novadā V995 Birzgale-Valle no 11 km līdz 19 km un V1007 Pārbrauktuve- Birzgale no 0 km līdz 12 km. 

Autoceļi satiksmei tika slēgti, jo ceļa segumi bija pārmitrināti.

 

Ceļu uzturētājiem iepriekš nebija iespējams veikt grants ceļu seguma uzlabošanas darbus, jo ar uzturēšanas smagsvara tehniku vēl vairāk pasliktinātu autoceļa stāvokli. Uzturēšanas darbi tika uzsākti tiklīdz konstatēja, ka ceļa segums ir apžuvis un atguvis nestspēju.

 

 

Autoceļam V995 Birzgale-Valle no 11 km līdz 19 km tika veikta greiderēšana, kā arī materiāla iestrāde ceļa segumā - smilts desmit kubikmetru apjomā un šķembu iestrāde kūkumojošās vietās 139 m3 apjomā.

 

 

Valsts autoceļam V1007 Pārbrauktuve-Birzgale no 0 km līdz 12 km tika veikta greiderēšana. Lai pilnībā atjaunotos autoceļa nestspēja, ir ieviests transporta masas ierobežojums. Tiek liegts pārvietoties transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

 

 

Greiderēšanas darbi tiek veikti uz tiem grants autoceļiem, kuru tehniskais stāvoklis un mitrums ir atbilstošs darbu izpildei. Uz grants autoceļu segumiem, kuri vēl ir pārmitrināti, darbi netiek veikti, jo nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu darba izpildi, kā arī tādēļ, ka ar uzturēšanas smagsvara tehniku var vēl vairāk pasliktināt autoceļa stāvokli.

 

 

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs joprojām pastiprinātu uzmanību pievērš un regulāri apseko grants autoceļus. Tiklīdz konstatēs, ka ceļa segums atbilst grants seguma remonta un greiderēšanas darba veikšanai, tie tiks uzsākti.

 

 

Autovadītājiem ir jāņem vērā, ka šķīdoņa laikā braukšanas apstākļi būs apgrūtināti. Vairumā valsts autoceļu ar grants segumu ir ieviesti transporta masas ierobežojumi. Šajos ceļu posmos ir liegts pārvietoties transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

 

 

Aicinām informēt par neatbilstošu ceļu stāvokli, zvanot uz VAS „Latvijas Valsts ceļi“ Satiksmes informācijas centra diennakts tālruni 8000 5555.

26.04.2018.

Dalīties