VAS Latvijas autoceļu uzturētājs plāno vairāk nekā 50 autoceļu posmiem sakārtot ūdens atvades sistēmu un turpat 30 km garumā valsts grants autoceļiem veikt dubultās virsmas apstrādi.

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors: „Ūdens atvades sistēmas sakārtošana grants ceļiem ir mūsu šīs vasaras darba prioritāte. Kopumā esam izveidojuši sarakstu ar vairākiem simtiem ceļu posmiem uz kuriem ir nepieciešams veikt ūdens atvades sakārtošanas darbus. Pieejamā finansējuma ietvaros plānveidīgi šos darbus veiksim katru gadu. Ūdens atvades sakārtošana ir plānota tajos ceļu posmos, kuros pavasarī un rudenī šķīdoņa dēļ ir apgrūtināta ceļa caurbraucamība. Šogad iekšējo līdzekļu ekonomijas rezultātā ir rasts papildu finansējums gandrīz 10% apjomā, līdz ar to šovasar varēsim izdarīt vairāk nekā iepriekšējā gadā.“

 

 

Ūdens atvades sakārtošanas darbi ir grāvju tīrīšana, caurteku tīrīšana vai to bojāto posmu nomaiņa, nomaļu grunts uzauguma noņemšana, krūmu ciršana. Katrā no autoceļu posmiem veicamie darbi ir dažādi.

 

 

Līdz šim grants autoceļiem dubultās virsmas apstrāde ir veikta 309 km garumā. Galvenie ieguvumi no šāda ceļa seguma ir iedzīvotājiem, kuri dzīvo autoceļu apkaimē un autovadītājiem, jo tiek novērsta turpmāka ceļa seguma putēšana un nodrošināti komfortablāki braukšanas apstākļi, kā arī ceļš vairs nav jāgreiderē.

 

 

Autoceļa virsmas segums iegūst asfaltam līdzīgu segumu, tomēr segums nav pielīdzināms asfalta seguma noturībai. Līdz ar to segumu var sabojāt intensīva kravas autotransporta satiksme vai pārgalvīga manevrēšana, driftēšana. 

 

 

Karte ar atzīmētiem posmiem, kur tiks veikti uzturēšanas darbi

 

07.08.2018.

Dalīties