VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ (LAU) šogad veicis autoceļu seguma ikdienas uzturēšanas darbus 1,3 milj. eiro apmērā. 

 

Veikti satiksmei bīstamo bedru remontdarbi ar aukstā asfalta tehnoloģiju uz melnā seguma autoceļiem 11 262 m2 apjomā, grants autoceļu caurbraucamības uzlabošanai - greiderēšana veikta 10 260 km apjomā, kā arī iesēdumu un bedru remontdarbi veikti  vairāk nekā 6 500 m3 apjomā.

 

 

Daļā Latvijas teritorijas laika apstākļi šobrīd ir atbilstoši, lai veiktu darbus, kas vairāk raksturīgi ir vasaras sezonai. LAU regulāri veic autoceļu apsekošanu un tiklīdz tiek konstatēti piemēroti apstākļi, darbi tiek uzsākti. Uz grants autoceļiem darbus var veikt, kad autoceļi ir apžuvuši, lai remontdarbos izmantojamā tehnika tos nebojātu. Reģionos, kur uz grants autoceļiem ir šķīdonis, autovadītājiem jārēķinās, ka braukšanas apstākļi var būt apgrūtinoši un  autoceļu seguma ikdienas uzturēšanas darbi tiks uzsākti tiklīdz tas būs iespējams.

 

 

Greiderēšanas darbi Kurzemē veikti 3 095 km apjomā, Vidzemē 2 911 km, Zemgalē 1 966 km,  Latgalē 1 917 km un Rīgas reģionā 371 km garumā. Iesēdumu un bedru remontdarbi uz grants autoceļiem Kurzemē veikti 2 673 m3, Vidzemē 520 m3, Zemgalē 2 696 m3, Latgalē 639 m3, Rīgas reģionā 18 m3 apjomā.

 

 

 

Satiksmei bīstamo bedru remonts uz melnā seguma autoceļiem Vidzemē veikts 3 116 m2, Kurzemē 3 146 m2, Latgalē 2 468 m2, Zemgalē 1 771 m2  un Rīgas reģionā 761 m2  apmērā.

 

Par satiksmei bīstamām, jeb avārijas tiek uzskatītas tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par 0,1 m2 (~32 cm x 32 cm) un tās ir dziļākas par pieciem centimetriem. Satiksmei bīstamo bedru remontdarbi uz melnā seguma autoceļiem, kam ir noteikta A uzturēšanas klase, tiek veikti 24 h laikā no brīža, kad bedre ir konstatēta, B uzturēšanas klases autoceļiem - piecu diennakšu laikā, C uzturēšanas klases ceļiem - nedēļas laikā un D uzturēšanas klases ceļiem - divu nedēļu laikā. Masveida bedru labošana tiks uzsākta, kad būs tehnoloģijai piemēroti laika apstākļi, proti, vidējā gaisa temperatūra būs virs +5 grādiem pēc Celsija.

 

Infografika- darbu veidi un paveikto darbu apjomi 2019.gada pirmajā ceturksnī

 

01.04.2019.

Dalīties