VAS Latvijas autoceļu uzturētājs joprojām pastiprinātu uzmanību pievērš grants autoceļu stāvokļa uzlabošanai. Uzturēšanas darbi tiek veikti uz tiem grants autoceļiem, kuru ceļa segums ir atbilstošs darbu izpildei - tie ir apžuvuši un atguvuši nestspēju.

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs joprojām pastiprinātu uzmanību pievērš grants autoceļu stāvokļa uzlabošanai. Uzturēšanas darbi tiek veikti uz tiem grants autoceļiem, kuru ceļa segums ir atbilstošs darbu izpildei - tie ir apžuvuši un atguvuši nestspēju. Aprīlī autoceļi tika greiderēti vairāk kā 14 000 km garumā.

 

 

Lai uzlabotu ūdens atvadīšanu no autoceļa seguma, ir noņemts nomaļu grunts uzaugums vairāk kā piecu tūkstošu kubikmetru apjomā, nomainītas bojātās caurtekas 284 m garumā, tīrīti grāvji 8115 m3 apjomā. Savukārt, lai uzlaboto caurbraucamību, veikts iesēdumu un bedru remonts vairāk kā 28 000 m3 apjomā.

 

 

Uz grants autoceļu segumiem, kuri vēl ir pārmitrināti, darbi netiek veikti, jo nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu darba izpildi. Kā arī tādēļ, ka ar uzturēšanas smagsvara tehniku var vēl vairāk pasliktināt autoceļa stāvokli. Greiderēšanu, iesēdumu, bedru vai citu defektu novēršana ir iespējama pie optimāla mitruma grants seguma, tas nevar būt pārmitrināts.

 

 

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs regulāri apseko grants autoceļus. Tiklīdz konstatēs, ka ceļa segums atbilst grants seguma remonta un greiderēšanas darba veikšanai, tie tiks uzsākti.

 

 

Vairumā valsts autoceļu ar grants segumu ir ieviesti transporta masas ierobežojumi. Šajos ceļu posmos ir liegts pārvietoties transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

 

Aicinām informēt par neatbilstošu ceļu stāvokli, zvanot uz VAS „Latvijas Valsts ceļi“ Satiksmes informācijas centra diennakts tālruni 8000 5555.

 

 

02.05.2018.

Dalīties