VAS Latvijas autoceļu uzturētājs, lai uzlabotu braukšanas apstākļus uz grants autoceļiem, ir veikta greiderēšana vairāk nekā 39 000 km apjomā, greiderējamā kārta atjaunota 3 135 kubikmetru apjomā, iesēdumu un bedru remonts veikts 84 325 kubikmetru apjomā. 

 Greiderēšanu, iesēdumu un bedru novēršana ir iespējama pie optimāla mitruma grants seguma.

 

 

Kopumā uz grants un melnā seguma valsts autoceļiem grāvju tīrīšana veikta 65 531 kubikmetru apjomā, nomainītas bojātas caurtekas 1 337 metru garumā, tādējādi uzlabojot ūdens atvadi no ceļa seguma. Uzsākta arī krūmu pļaušana, kas veikta 6 809 pārgājiena kilometru apmērā un zāles pļaušana 14 944 apjomā. Uzturēšanas darbi turpināsies visas vasaras sezonas garumā.

 

 

Lai uzlabotu satiksmes drošību un informētu ceļu lietotājus par posmiem, kuros konkrētajā brīdī norit ikdienas uzturēšanas darbi, autoceļu uzturētāja greideri un bedru remontbrigādes tehnika ir aprīkotas ar GPS iekārtām. Tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS Latvijas Valsts ceļi mājaslapas kartē un aplikācijā Waze.

 

 

Aicinām informēt par ceļu stāvokli VAS Latvijas Valsts ceļi Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.

21.06.2018.

Dalīties