Lai uzlabotu ūdens atvadi no ceļa seguma, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs šogad veicis grāvju tīrīšanu 168 565 m3 apjomā, kā arī ūdens atvades sistēmas sakārtošanas darbu ietvaros, nomainītas bojātas caurtekas 3 759 metru garumā un veikta nomaļu grunts apauguma noņemšana 65 588 m3 apmērā.

Šogad uz valsts autoceļiem veikta greiderēšana vairāk nekā 81 412 km apjomā un greiderējamā kārta atjaunota 12 214 kubikmetru apjomā. Iesēdumu un bedru labošana uz grants ceļiem veikta 190 817 m3 apjomā, savukārt bedres uz asfalta segumiem saremontētas 277 533 kvadrātmetru apjomā.

 

 

Uz grants un melnā seguma autoceļiem, veikta krūmu pļaušana 52 ha apmērā un zāles pļaušana veikta 380 ha daudzumā, tādējādi uzlabojot pārredzamību autoceļu krustojumos un tam pieguļošajā teritorijā.

 

 

Visi iepriekšminētie darbi uz valsts autoceļiem vēl turpinās.

 

 

Ceļu lietotāju ērtībai, ceļu uzturēšanas greideri, virsmas apstrādes un  bedru remontbrigādes tehnika ir aprīkota ar GPS iekārtām, kam tiešsaistē var sekot līdzi VAS Latvijas Valsts ceļi mājaslapas kartē un aplikācijā Waze.

 

 

Aicinām informēt par ceļu stāvokli VAS Latvijas Valsts ceļi Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.

 

05.10.2018.

Dalīties