Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs grants autoceļiem, veica greiderēšanu 52 353 km apjomā un greiderējamā kārta atjaunota 3 228 kubikmetru apjomā. 

 Iesēdumu un bedru labošana uz grants ceļiem veikta 106 867 kubikmetru apjomā.

 

 

Kopumā, gan uz grants, gan melnā seguma autoceļiem, krūmu atvašu pļaušana veikta  7 885 pārgājienu km apjomā,  zāles pļaušana  31 160 pārgājienu km, tādējādi uzlabojot pārredzamību  gan autoceļu krustojumos, gan tam pieguļošajā teritorijā. Lai uzlabotu ūdens atvadi no ceļu seguma, nomainītas bojātas caurtekas 1 728 metru garumā un veikta grāvju tīrīšana 88 423 kubikmetru apjomā, kā arī nomaļu grunts apauguma noņemšana 39 544 kubikmetru apmērā.

 

 

Ceļu lietotāju ērtībai, ceļu uzturēšanas greideri, virsmas apstrādes un  bedru remontbrigādes tehnika ir aprīkota ar GPS iekārtām, kam tiešsaistē var sekot līdzi VAS Latvijas Valsts ceļi mājaslapas kartē un aplikācijā Waze.

 

 

Aicinām informēt par ceļu stāvokli VAS Latvijas Valsts ceļi Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.

20.07.2018.

Dalīties