VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" uz valsts grants autoceļiem veic greiderēšanas darbus tiklīdz tiek konstatētas neatbilstības autoceļu uzturēšanas klases noteiktajām prasībām un grants autoceļu optimālais mitrums ir piemērots darbu veikšanai.

Seguma uzlabošanas darbi novērš šķērsviļņus jeb trepi un uzlabo braukšanas apstākļus.

 

 

Lai novērstu grants autoceļu segumā izveidojušās smilšu vannas, veikti seguma iesēdumu un bedru remontdarbi ar smilts un šķembu iestrādi vairāk nekā 37 000 m3 apmērā. Greiderēšanas darbi autoceļu seguma uzlabošanai veikti vairāk nekā 19 000 km apjomā. Kopumā uz grants un melnā seguma valsts autoceļiem grāvju tīrīšana veikta 23 789 kubikmetru apjomā un bojātās caurtekas nomainītas 363 m apmērā, tādējādi uzlabojot ūdens atvadi no autoceļiem. Ikdienas uzturēšanas darbi turpināsies visas vasaras sezonas garumā.

 

 

Lai uzlabotu satiksmes drošību un informētu ceļu lietotājus par posmiem, kuros konkrētajā brīdī norit ikdienas uzturēšanas darbi, autoceļu uzturētāja greideru tehnika ir aprīkotas ar GPS iekārtām. Tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS Latvijas Valsts ceļi mājaslapas kartē un aplikācijā Waze.

 

 

Aicinām informēt par neatbilstošu ceļu stāvokli, zvanot uz  LVC Satiksmes informācijas centra diennakts tālruni 8000 5555.

03.05.2019.

Dalīties