Ilgtspējas indeksā iegūts Platīns

Ilgtspējas indeksa kopvērtējumā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ ceturto reizi ieguvis Platīna kategoriju. Iegūtais novērtējums sniedz augstu atzinību un kalpo kā apliecinājums ikdienas darbam ilgtspējas jomā.

Mērķtiecīgi tiek īstenotas aktivitātes, kuras vērstas, lai veicinātu darbinieku profesionālo izaugsmi, kā arī nodrošinātu piemērotus darba apstākļus, informētu sabiedrību, rūpētos par vides aizsardzību, ieviestu inovācijas un ievērotu labas korporatīvās pārvaldības principus.

 

Vairāk par mūsu aktivitātēm ilgtspējas jomā aicinām iepazīties Ilgtspējas pārskatā: www.lau.lv/lv/lau/ilgtspeja

 

Ilgtspējas indeksā LAU piedalās astoto reizi.  2021., 2020., 2019. gadā  LAU ieguva Platīna kategoriju, savukārt iepriekš saņemta sudraba kategorija - 2018., 2017., 2016. un 2014.gadā.

 

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija. Tas palīdz Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

15.06.2023.

Dalīties