Šodien, 3. septembrī, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs padome pieņēma Andra Lapsiņa iesniegumu par amata atstāšanu no valdes locekļa amata personīgu iemeslu dēļ. Darbu uzņēmuma valdē turpina valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis un valdes locekle Rita Kubarko.

Lai samazinātu uzņēmuma administratīvās izmaksas, VAS Latvijas autoceļu uzturētājs padome rosinās akciju turētājam - Satiksmes ministrijai, grozīt uzņēmuma statūtus, kas paredz izmaiņas valdes dalībnieku sastāvā, proti, triju valdes locekļu vietā paredzot divas amata vietas. 


Andrim Lapsiņam pēdējā darba diena ir 3.septembris. 
 

03.09.2021.

Dalīties