Izmaiņas Latvijas autoceļu uzturētāja valdes sastāvā

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) padome par valdes locekli iecēla Māri Kliģi. Valdes locekļa amata pienākumus M.Kliģis uzsāka pildīt no 24.marta līdz brīdim, kad tiks iecelts VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes loceklis, kas izvēlēts, organizējot publisku kandidātu pieteikšanos, konkursa kārtībā. Darbu uzņēmuma valdē turpina valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis.

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" padomes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs:Padome uzņēmuma valdei tuvākajam periodam ir izvirzījusi ļoti konkrētus mērķus, tādēļ par valdes pagaidu locekli tika apstiprināts speciālists, kurš ir strādājis ar efektivizācijas projektiem, finanšu vadības pieredzi un kurš jau līdz šim darbojās uzņēmuma vadības komandā. Iekšējo procesu pārzināšana nodrošinās uzņēmuma darbības nepārtrauktību un ļaus veltīt resursus uzņēmuma transformācijai jaunajiem tirgus apstākļiem.”

 

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdes loceklis Māris Kliģis: "Pievienojoties valdei, turpināšu darbu pie digitalizācijas projektu ieviešanas, lai LAU attīstītu kā stabilu, ilgstpējīgu un efektīvu uzņēmumu.”
 
M.Kliģis septiņus gadus bija LAU Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs, kā arī bijis LAU Finanšu produktu attīstības projektu vadītājs. M.Kliģis ir ieguvis bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Lauksaimniecības universitātē un ir uzsācis studijas maģistra grāda iegūšanai informācijas tehnoloģiju nozarē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā. Māris ir strādājis pie iekšējo procesu automatizēšanas un pārcelšanas uz elektronisko vidi, kas  ir viens no priekšnoteikumiem, lai stiprinātu uzņēmuma konkurētspēju, kā arī ir aktīvi iesaistījies LAU darbības efektivitātes uzlabošanā, digitalizējot dažādus uzņēmuma procesus un ieviesis inovatīvus risinājumus. M.Kliģim ir ilggadēja pieredze LAU gan informācijas tehnoloģiju, gan finanšu jomā un ir apliecinājis sevi kā profesionāli, kuram ir nepieciešamās kompetences, lai turpinātu uzņēmumā digitalizācijas attīstības virzienu. M.Kliģim ir vairāk nekā 15 gadu pieredze strādājot informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā.

 

Iepriekšējā valdes locekle Rita Kubarko 16.martā atstāja amata personīgu iemeslu dēļ.

 

Par LAU:
LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9 129 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem. 

 

 

28.03.2022.

Dalīties