VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) padome veikusi izmaiņas valdes sastāvā, ieceļot Vilni Vitkovski par valdes priekšsēdētāju un Ritu Kubarko par valdes locekli. Darbu uzņēmuma valdē turpina valdes loceklis Oskars Zemītis.

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs padomes priekšsēdētājs Uldis Reimanis: “Pateicoties valdes līdzšinējam darbam, kopīgajiem lēmumiem, līdzatbildībai un profesionalitātei ir panākta uzņēmuma attīstība. Šo teju trīs gadu laikā V.Vitkovskis sevi ir apliecinājis kā profesionāli, kuram ir nepieciešamās kompetences, lai turpinātu uzņēmumu attīstīt un sasniegt izvirzītos mērķus – būt konkurētspējīgiem tirgus dalībniekiem un nodrošināt kvalitatīvu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu visā valsts teritorijā. Tāpat V.Vitkovskis ir aktīvi iesaistījies LAU darbības efektivitātes uzlabošanā, tādējādi stiprinot uzņēmuma darbības ilgtspēju. Iesāktais attīstības virziens tiks turpināts, nodrošinot uzsākto darbu pēctecību, lai sniegtu stabilu uzņēmuma izaugsmi.”

 

Izmaiņas valdes sastāvā veiktas, jo līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors ir nolēmis atstāt amatu, lai pieņemtu jaunus profesionālos izaicinājumus. R.Nešpors amatu atstās 7.septembrī. LAU valdē R.Nešpors strādāja kopš 2017.gada novembra.

 

Vilnis Vitkovskis no 2017.gada novembra tika iecelts LAU valdes locekļa amatā. Tāpat V. Vitkovskim ir vairāk nekā desmit gadu pieredze pašvaldību darbā, lielu infrastruktūras objektu īstenošanā, kā arī vidējā un augstākā līmeņa vadītāja pieredze. Ir ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā Manheimas Universitātes Biznesa skolas un ESSEC Biznesa skolas apvienotā programmā.

 

Ritai Kubarko ir vairāk nekā 20 gadu pieredze finanšu jomā.  R.Kubarko teju 15 gadus ir LAU Finanšu departamenta direktore, kā arī no 2006.-2009.gadam ieņēma LAU valdes locekles amatu, bijusi VAS “Centrālā reģiona ceļi” valdes locekle un finanšu direktore. R.Kubarko ir ieguvusi maģistra grādu inženierzinātnēs RTU, kā arī uzņēmējdarbības vadībā ar kvalifikāciju uzņēmumu un iestāžu vadītājs Biznesa augstskolā Turība.

 

O.Zemītis LAU valdē strādā kopš 2012.gada decembra.

 

Par LAU:

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9 129 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.

 

03.09.2020.

Dalīties