Lai satiksmei atjaunotu noslīdējuma dēļ slēgto autoceļa P79 Koknese-Ērgļi posmu, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) darbinieki operatīvi izbūvējuši ceļa paplašinājumu un sakārtojuši ūdens novades komunikāciju sistēmu.

Šobrīd papildus ikdienas ziemas dienesta darbu veikšanai pastprināta uzmanība tiek pievērsta arī stāvokļa uzlabošanai uz grants valsts autoceļiem visā Latvijas teritorijā.

 

 

Lai satiksmei atjaunotu noslīdējuma dēļ slēgto autoceļa P79 Koknese-Ērgļi posmu, aizvadītajās brīvdienās autoceļa P79 noslīdējuma vietas tuvumā tika izcirsti traucējošie koki un krūmi, iebūvēta drenāža, kā arī izrakts grāvis apkārt izbūvējamajam ceļa paplašinājumam, lai pieplūstošo avotu ūdeni novadītu uz sāngrāvi. Tika pārbūvēta caurteka grāvja lejtecē, izbūvēts uzbērums meža pusē, kā arī noplanētas nogāzes un saliktas satiksmi organizējošās zīmes. Rezultātā trešdienas rītā tika atjaunota satiksme uz minētā ceļa posma, atverot ceļa vienu joslu ar ātruma ierobežojumu – 30 km/h. Ceļa bīstamā mala Ogres upes pusē norobežota ar pagaidu barjerām. 

 

 

Attīra un maina caurtekas

 

 

Arī kopumā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta infrastruktūras uzturēšanai, kas ir svarīga ūdens novadīšanai no autoceļu virsmas – caurtekas, grāvji u.c., lai piemērotos laika apstākļos nodrošinātu valsts autoceļu caurbraucamību, kas ir viens no primārajiem LAU uzdevumiem saistībā ar valsts autoceļu ikdienas uzturēšanu. Caurtekas attīrītas 76 metru garumā.  Bojātās caurtekas nomainītas 63 metru garumā. Veikta grāvju tīrīšana, izvedot grunti vairāk nekā 1600 kubikmetru apjomā, kā arī izskalojumu aizbēršana vairāk nekā 600 kubikmetru apjomā.

 

 

LAU darbinieki janvārī pirms sala iestāšanās visos Latvijas reģionos veikuši ceļa segu remontu, iestrādājot granti un šķembas vairāk nekā 4500 kubikmetru apmērā, savukārt greiderēšanas darbi veikti gandrīz 4000 kilometru apjomā. Līdz ar sala iestāšanos greiderēšanas darbi pārtraukti. Plānotie greiderēšanas darbi uz grants ceļiem tiks atsākti, kolīdz ceļu virskārtas atkusīs un ceļa segas būs optimālā mitrumā.

 

 

Veic ziemas dienesta darbus

 

 

Šorīt sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem visā valsts teritorijā. Valsts galveno autoceļu brauktuves pārsvarā ir mitras, vietām sniegotas. Tiek veikti ziemas dienesta darbi – brauktuvju apstrāde ar pretapledojuma materiāliem, sniega tīrīšana un preventīvā kaisīšana,pēc nepieciešamības tiek nodrošināts arī avārijas bedru remonts uz asfalta seguma ceļiem.

 

 

Atgādinām, ka autoceļi ir sadalīti dažādās uzturēšanas klasēs (A – augstākā uzturēšanas klase, A1, B, C, D – zemākā uzturēšanas klase) un tiek uzturēti prioritārā secībā. Pie nelabvēlīgiem laika apstākļiem (ilgstoša snigšana, putenis, vētra u.c.) braukšanas apstākļi starp dažādām ceļu uzturēšanas klasēm atšķiras atbilstoši to uzturēšanas prasībām. Vispirms no sniega tiek tīrīti un apstrādāti ar pretapledojuma materiāliem valsts galvenie autoceļi, bet pēc tam reģionālie un vietējie autoceļi.

 

 

Autoceļus ar pretapledojumu materiāliem apstrādā, lai uzlabotu braukšanas apstākļus un satiksmes drošību. Jāņem vērā, ka ceļš var būt slidens arī pēc tam, kad ir nokaisīts. Ar kaisīšanu tiek mazināta apledojuma iespējamība, līdz ar to autovadītājiem ir jāizvēlas piemērots braukšanas ātrums, jo ceļa stāvoklis ziemā var strauji mainīties. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ja autoceļu brauktuves temperatūra ir zemāka par -6ºC, no sniega un ledus brīva brauktuve netiek prasīta.

 

 

Aicinām autovadītājus ievērot drošas braukšanas pamatprincipus – izvairīties no straujas manevrēšanas un izvēlēties ceļa un laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu. Par neatbilstošu ceļu stāvokli ceļa lietotājus aicinām ziņot, zvanot uz Satiksmes informācijas centra diennakts bezmaksas tālruni 8000 5555.

18.01.2018.

Dalīties