Šodien satiksme atjaunota vietējās nozīmes grants autoceļu posmiem V782 Jēkabpils-Antūži-Medņi no 11 km līdz 13 km un V1129 Naudīte-Slagūne-Upenieki no 0 km līdz 16.5 km.

 

Šodien satiksme atjaunota vietējās nozīmes grants autoceļu posmiem V782 Jēkabpils-Antūži-Medņi no 11 km līdz 13 km un V1129 Naudīte-Slagūne-Upenieki no 0 km līdz 16.5 km.  Autoceļi satiksmei tika slēgti, jo ceļa segumi bija pārmitrināti. Ceļu uzturētājs iepriekš nevarēja veikt grants ceļu seguma uzlabošanas darbus, jo ar uzturēšanas smagsvara tehniku vēl vairāk pasliktinātu autoceļa stāvokli. Uzturēšanas darbi tika uzsākti tiklīdz konstatēja, ka ceļa segums ir apžuvis un atguvis nestspēju. Lai nodrošinātu ceļu caurbraucamību, autoceļi tika greiderēti un uz tiem veikts iesēdumu, bedru remonts.

 

 

Kopumā šajā mēnesī grants autoceļu greiderēšana veikta turpat 10 000 km garumā un iesēdumu, bedru remonts 15 056 m3 apjomā, tādējādi uzlabojot braukšanas apstākļus un caurbraucamību. Lai uzlabotu ūdens atvadīšanu no autoceļa seguma, nomainītas bojātās caurtekas 38 m garumā un tīrīti grāvji 1 941 m3 apjomā.

 

 

Greiderēšanas darbi tiek veikti uz tiem grants autoceļiem, kuru tehniskais stāvoklis un mitrums ir atbilstošs darbu izpildei. Uz grants autoceļu segumiem, kuri vēl ir pārmitrināti, darbi netiek veikti, jo nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu darba izpildi, kā arī tādēļ, ka ar uzturēšanas smagsvara tehniku var vēl vairāk pasliktināt autoceļa stāvokli.

 

 

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs joprojām pastiprinātu uzmanību pievērš un regulāri apseko grants autoceļus. Tiklīdz konstatēs, ka ceļa segums atbilst grants seguma remonta un greiderēšanas darba veikšanai, tie tiks uzsākti.

 

 

Autovadītājiem ir jāņem vērā, ka šķīdoņa laikā braukšanas apstākļi būs apgrūtināti. Vairumā valsts autoceļu ar grants segumu ir ieviesti transporta masas ierobežojumi. Šajos ceļu posmos ir liegts pārvietoties transportam, kas smagāks par 10 tonnām.

 

 

Aicinām informēt par neatbilstošu ceļu stāvokli, zvanot uz Satiksmes informācijas centra diennakts tālruni 8000 5555.

 

17.04.2018.

Dalīties