Latvijas autoceļu uzturētāja valdē iecelts Juris Dupurs

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) padome valdes locekļa amatā ir iecēlusi Juri Dupuru, kura atbildībā būs komercdarbības joma. Amata pienākumus jaunais valdes loceklis sāks pildīt no 11. jūlija ar pilnvaru termiņu uz pieciem gadiem.

VAS Latvijas autoceļu uzturētājs padomes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs: “Sagaidām, ka Juris Dupurs ar savu plašo pieredzi ceļu būvniecības nozarē un kompetenci, t.sk., pārmaiņu procesu vadībā, īstenojot apjomīgus projektus, papildinās valdes komandas darbu, lai arī turpmāk nodrošinātu sekmīgu LAU darbības attīstību. J.Dupura atbildības joma ir nodrošināt uzņēmuma operatīvo darbību un tā konkurētspēju brīvā tirgus apstākļos, izvērtēt un attīstīt jaunus tirgus segmentus, kā arī palielināt ieņēmumus no esošajiem LAU komercpakalpojumiem un produktiem.”
 
Jurim Dupuram ir vairāk nekā 10 gadu pieredze autoceļu būvniecības nozarē. Guvis augstākā un vidējā līmeņa vadītāja pieredzi, ieņemot dažādus amatus ceļu būvniecības uzņēmumā  SIA STRABAG, kas ir STRABAG koncerna sastāvā. J.Dupurs ir ieņēmis valdes locekļa amatu un viņa galvenajos pienākumos ietilpa stratēģijas izstrāde un investīciju piesaiste, bijis Asfaltēšanas daļas vadītājs, kā arī guvis pieredzi kā projektu vadītājs Vācijā, vadot infrastruktūras būvniecības projektus galvenokārt Hamburgas pilsētā.
 
J.Dupurs ir ieguvis maģistra grādu transportbūvēs un bakalaura grādu ar inženiera kvalifikāciju transportbūvēs Rīgas Tehniskajā Universitātē, kā arī 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības diplomu ar kvalifikāciju būvdarbu organizators transportbūvēs Rīgas Tehniskajā Universitātē.
 
Darbu uzņēmuma valdē turpina valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis un valdes loceklis Māris Kliģis.


Par LAU:
LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9 129 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem. 
 

05.07.2022.

Dalīties