Latvijas autoceļu uzturētājs 2023. gadu noslēdzis ar pozitīviem finanšu rādītājiem

2023. gadu VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) noslēdzis ar pozitīviem finanšu rādītājiem un attīstījis jaunus darbības virzienus. Pērnajā gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedza 67,2 milj. eiro, kas ir par 14,3 % mazāk nekā 2022. gadā, turpretī peļņa 2023. gadā sasniedza 1,1 milj. eiro pretstatā 1361 eiro 2022. gadā. Savukārt 2,2 milj. eiro tika ieguldīti tehnoloģisko iekārtu un transportlīdzekļu iegādei. LAU dividendēs valstij no pagājušā gada peļņas izmaksāts 709 805 eiro un nodokļos samaksāti 10,1 milj. eiro.

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis: “2023. gads bija pārmaiņu un izaicinājumu pilns. Augustā noslēdzās deviņu gadu posms, kad LAU izbeidza pildīt valsts deleģēto funkciju valsts autoceļu ikdienas uzturēšanā. Šobrīd LAU autoceļu uzturēšanas un būvniecības jomā konkurē brīvajā tirgū ar citiem tirgus dalībniekiem. Brīvā tirgus konkurences apstākļos LAU ieguva tiesības uzturēt 100 % visus valsts autoceļus un ir viens no lielākajiem pašvaldību un meža ceļu uzturēšanas darbu veicējiem. Esam apliecinājuši, ka spējam pielāgoties pārmaiņām un esam konkurētspējīgs, profesionāls tirgus spēlētājs uzturēšanas jomā. Uz to norāda uzņēmuma stabilie finanšu rādītāji, kā arī tas, ka spējam attīstīt jaunus sadarbības veidus un darbības virzienus. Uzņēmuma stabilitāti novērtē arī bankas, ko apliecina pievienotās kredītprocentu likmju samazināšana.

Regulāri un mērķtiecīgi tiek pārskatīta LAU iekšējo procesu organizācija un resursu efektivizācijas iespējas. Esam uzsākuši tehnikas parka atjaunošanu, kā arī procesu automatizāciju un digitalizāciju - pie tā strādāsim arī turpmāk, jo esam izstrādājuši digitalizācijas transformācijas plānu nākamajiem trijiem gadiem.

Tāpat veicam pasākumus efektīvākai nekustamo īpašumu pārvaldīšanai t.sk. saimnieciskajā darbībā neizmantojamo nekustamo īpašumu atsavināšanu. Mums ir svarīga uzņēmuma ilgtspējīga attīstība un viens no mērķiem vides jomā ir izmantot videi draudzīgu enerģijas iegūšanas avotu. Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu un izmaksas, ir uzstādīta pirmā saules elektrostacija administrācijas teritorijā Krustpils ielā 4. Plānojam turpināt aprīkot ar saules paneļiem arī citus objektus.

Nozīmīgs projekts, kas tika uzsākts pērn, ir LAU kļūšana par KEKAVA ABT partneri pirmajam infrastruktūras PPP projektam Latvijā, nodrošinot Ķekavas apvedceļa uzturēšanu. Tāpat nozīmīgi attīstības projekti ir LAU dalība Latvijas – Baltkrievijas robežas infrastruktūras būvniecībā un žoga izbūvē uz Latvijas – Krievijas robežas.

LAU veic teju 200 dažādus autoceļu ikdienas uzturēšanas darbus ziemas un vasaras periodā, piedaloties pašvaldību izsludinātos atklātās iepirkumu procedūrās, kā arī tiek veikti autoceļu būvniecības darbi.

LAU ir vairāk nekā 1000 darbinieku, kā arī ir viens no lielākajiem darba devējiem valsts reģionos.

Uzņēmums ir saņēmis arī ārējo pušu darbības novērtējumu -  Ilgtspējas indeksā iegūts Platīns, piešķirts “Ģimenei draudzīga darbavieta” statuss, kā arī zelta apbalvojums “Drošākais uzņēmuma autoparks”.

07.06.2024.

Dalīties