Latvijas autoceļu uzturētājs otro gadu pēc kārtas iegūst Ilgtspējas indeksa Platīna kategoriju

2020.gada Ilgtspējas indeksa kopvērtējumā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ otro gadu pēc kārtas ieguvis Ilgtspējas indeksa Platīna kategoriju, kas ir augstākais uzņēmuma ilgtspējas novērtējums atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos.

Savā ikdienas darbībā autoceļu uzturētājs ir noteicis vairākus prioritāros aktivitāšu virzienus korporatīvās sociālās atbildības jomā, kā piemēram - izglītība, sabiedrības izglītošana, inovāciju attīstība, vides aizsardzība un darbinieki. Katrā no jomām mērķtiecīgi tiek organizētas dažādas aktivitātes, lai arī turpmāk īstenotu uzņēmuma atbildīgu attīstību un ilgtspēju.

 

Lai veicinātu zinātnes un izglītības attīstību un sabiedrības izglītošanu autoceļu uzturēšanas jomā, uzņēmums piedalās profesionālo izglītības iestāžu un augstākās izglītības iestāžu mācību programmu pilnveidē. Sniedzam praktisku un tehnisku atbalstu Rīgas Tehniskās universitātes studiju priekšmeta "Ceļu ekspluatācija" materiālu sagatavošanā par autoceļu ikdienas uzturēšanas jomu. Nodrošinām iespēju topošajiem nozares profesionāļiem uzzināt vairāk par ceļu uzturēšanu un ar to saistītajām jomām, piedaloties organizētajās karjeras izglītības pasākumā skolu jauniešiem "Ēnu diena", kā arī  studentu karjeras un prakses jautājumiem veltītajās RTU "Karjeras diena" pasākumos.

 

Lai nodrošinātu operatīvāku saziņu ar ceļu lietotājiem, aplikācijā “Waze” ir izstrādāts saņemto ziņojumu apstrādes risinājums, tādējādi ir iespēja efektīvāk reaģēt uz ceļu lietotāju ziņojumiem par notiekošo valsts autoceļu tīklā. Tehnikas parks ir aprīkots ar GPS, lai autoceļu lietotāji aplikācijā “Waze” varētu sekot līdzi aktuālajiem uzturēšanas darbiem, tādējādi sniedzot iespēju jau savlaicīgi plānot savus maršrutus un rēķināties ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem.

 

Notiek nepārtraukta pilnveidošanās vides aizsardzības un energopārvaldības jomās, uzturot un ievērojot noteiktos ISO kvalitātes standartus. Veicinot uzņēmuma darbinieku labklājību un lojalitātes stiprināšanu, tiek īstenotas dažādas aktivitātes, kas veicina darba vides uzlabošanas aspektus, piemēram, praktizējam attālināta darba iespējas, elastīgu darba grafiku.

 

Piedalāmies vides projektā Plogging, kas ir videi draudzīga sporta kustība apvienojot lēnu skriešanu ar atkritumu vākšanu. Sporta kustības aktivitātes nodrošina pozitīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēka veselību, kā arī  vides piesārņojuma problēmu risināšanā un cilvēka radīto atkritumu īpatsvara samazināšanā. Projekts sniedz iespēju sasniegt svarīgu mērķi – samazinot atkritumu savākšanas izmaksas, autoceļu uzturētājs varēs finansējumu novirzīt lietderīgākiem ceļu uzturēšanas darbiem. 

 

Ilgtspējas indeksā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ piedalās sesto gadu, 2019.gadā VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” pirmo reizi ieguva Platīna kategoriju, savukārt iepriekš saņemta Sudraba kategorija 2014., 2016., 2017. un 2018.gadā.

 

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments, kas palīdz uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās - uzņēmuma stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, ietekme uz vidi un sabiedrība. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt ilgtspējīgu attīstību. Ilgtspējas indeksa dalībnieki demonstrē drosmi, atklātību un apņemšanos pilnveidot savu sniegumu. Tieši šie uzņēmumi spēj ne tikai ietekmēt savas nozares attīstību, bet arī sekmēt valsts ilgtspējīgu attīstību.

 

Par LAU:

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 km, no tiem 9 129 km autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 km ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.

11.06.2020.

Dalīties