VAS Latvijas autoceļu uzturētājs viena no valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu prioritātēm ir ūdens atvades sistēmas sakārtošana grants autoceļiem.

 

 

Šogad, rodot papildus brīvus finanšu līdzekļus, ārpus kārtas tika izvēlēti vēl 50 valsts grants autoceļu posmi visā valsts teritorijā, kuriem tika veikta ūdens atvades sistēmas sakārtošanas darbi.

 

 

“Pēc šo darbu veikšanas jāuzlabojas autoceļu caurbraucamībai mainīgos laika apstākļos ziemā, kad, sniegam un ledum kūstot, uz autoceļiem nonāk liels ūdens daudzums, kā arī šķīdoņu laikā pavasarī, rudenī. Skaidrs, ka šķīdoņa laikā tāpat arī šajos posmos, visticamāk, tiks noteikti masas ierobežojumi, kas ir preventīvs pasākums, lai autoceļš netiktu pastiprināti bojāts. Esam identificējuši vairākus simtus problemātiskos grants autoceļu posmus uz kuriem plānveidīgi turpmāko gadu laikā turpināsim veikt ūdens atvades sistēmas sakārtošanas darbus. ” informē VAS Latvijas autoceļu uzturētājs valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.

 

 

Darbi tika veikti 15 valsts autoceļu posmos Zemgales reģionā, septiņos Vidzemes reģionā, septiņos Kurzemes reģionā, 11 Latgales reģionā, kā arī desmit Pierīgā.

 

 

Lai uzlabotu ūdens atvadi no ceļa seguma, kopumā piecdesmit autoceļu posmiem nomainītas caurules 704 m garumā, veikts grants seguma iesēduma un bedru remonts 12 610 m3 apmērā, atjaunota geiderējamā kārta 10 272 m3 daudzumā, krūmu pļaušana veikta 0,75 ha apmērā, iztīrīti grāvji 65142 m3 apjomā un noņemts grunts apaugums 17 771 m3 daudzumā.

 

 

Ūdens atvades sakārtošanas darbi ir grāvju tīrīšana, caurteku tīrīšana vai to bojāto posmu nomaiņa, nomaļu grunts apauguma noņemšana un krūmu pļaušana. Katrā no autoceļu posmiem veicamie darbi bija dažādi. Ūdens atvades sistēmas sakārtošana veikta ceļu posmos, kuros pavasarī un rudenī šķīdoņa dēļ ir apgrūtināta ceļa caurbraucamība.

 

 

07.12.2018.

Dalīties