VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ pirmo reizi ieguvis Ilgtspējas indeksa Platīna kategoriju, kas ir augstākais uzņēmuma ilgtspējas novērtējums atbilstoši starptautiskām prasībām visos korporatīvās sociālās atbildības virzienos.

 

Tāpat arī saņemts Labklājības ministrijas apbalvojums kā Ģimenei draudzīgs komersants.

 

“Man ir gandarījums par to, ka mūsu paveikto redz un novērtē gan darbinieki, gan klienti un sadarbības partneri. Mēs strādājam autoceļu lietotājiem, kuri ikdienā izmanto autoceļus, tāpēc fokusējamies uz to, lai noskaidrotu viņu viedokli par mūsu darbu kvalitāti, uzlabotu saziņu un atgriezeniskās saites veidošanu, lai kļūtu vēl efektīvāki un operatīvāki, nodrošinot mobilitāti un drošu pārvietošanos pa valsts autoceļiem. Tādēļ pagājušajā gadā uzsākām un ieviesām vairākas novitātes. Piemēram, mobilo sensoru pilotprojekts un samazināts sāls kaisīšanas platums ziemas sezonā ir sniedzis pozitīvu rezultātu izmaksu optimizācijā un  videi,  tehnikas parku esam aprīkojuši ar GPS, lai autoceļu lietotāji aplikācijā WAZE varētu sekot līdzi aktuālajiem uzturēšanas darbiem, tādējādi sniedzot iespēju jau savlaicīgi plānot savus maršrutus un rēķināties ar īslaicīgiem satiksmes ierobežojumiem, ir izveidots klientu atbalsta dienests, kā arī akcentējam drošības jautājumus, veidojot informatīvus materiālus gan no mūsu darbinieku, gan ceļu lietotāju puses. Līdz ar to uzmanību pievēršam mūsu darbinieku labklājībai ilgtermiņā, jo lielākā uzņēmuma vērtība ir cilvēki, no kuriem liela daļa uzņēmumā strādā vairāk kā 15 gadus. Tādēļ mērķtiecīgi plānojam un veicam dažādus darba vides uzlabošanas aspektus, piemēram, praktizējam attālināta darba iespējas, elastīgu darba grafiku”, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.

 

 

Valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors

 

 

Ilgtspējas indeksā VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs“ piedalās piekto gadu, iepriekš saņemot Sudraba kategoriju 2014., 2016., 2017.,2018.gadā.

 

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks vadības instruments. Uzņēmuma darbība tiek vērtēta piecās jomās - uzņēmuma stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, ietekme uz vidi un sabiedrība. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā. Ilgtspējas indeksa dalībnieki demonstrē drosmi, atklātību un apņemšanos pilnveidot savu sniegumu, tieši šie uzņēmumi spēj ne tikai ietekmēt savas nozares attīstību, bet arī sekmēt valsts ilgtspēju.

 

Savukārt statuss “Ģimenēm draudzīgi” tiek piešķirts uzņēmumiem, kuri savā ikdienas darbā īsteno ģimenei draudzīgus uzņēmējdarbības principus. Uzņēmumi tiek apzināti sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu. Statusa piešķiršanai tiek ņemti vērā tādi kritēriji kā uzņēmuma orientācija uz efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, nodarbināto veselības aizsardzība darbavietā, uz klientu vērsta pakalpojumu sniegšana, atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanās labdarībā.

 

Apbalvojums Ģimenei draudzīgs uzņēmums

 

Ilgtspējas indeksa iniciatīvas autori ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

14.06.2019.

Dalīties