LAU piedalās konferencē par izaicinājumiem cīņa ar korupciju

Atzīmējot, Starptautisko pretkorupcijas dienu, kura ir 9. decembrī, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) valdes priekšsēdētājs Vilnis Vitkovskis šodien piedalījās konferencē “Korupcija – nacionālās un globālās drošības drauds” paneļdiskusijā par privātā sektora iespējām un izaicinājumiem uzņemties atbildību par korupcijas mazināšanu Latvijā .

LAU savā ikdienas darbībā ir integrējis dažādas pretkorupcijas politikas un procedūras, lai sekmētu atklātības un caurspīdīguma principus uzņēmumā. Regulāri tiek veikti pasākumi un to rezultātu novērtēšana korupcijas risku novēršanai vai mazināšanai.

 

Uzņēmumiem ir svarīgi iestāties pret korupciju, galvenokārt, savas darbības turpināšanai un attīstīšanai, jo tikai iestājoties pret korupciju, var veicināt uzņēmuma ekonomisko attīstību, sadarbību un konkurētspēju un saglabāt savu reputāciju. 2022. gadā arī LAU pievienojās iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”, tādējādi paužot atbalstu iesaistīties tās mērķa sasniegšanā - padarīt uzņēmējdarbības vidi Latvijā atklātāku, drošāku un atbildīgāku.

 

Lai īstenotu iniciatīvas mērķi, izskaustu korupciju un sekmētu atklātības un caurspīdīguma principus uzņēmumā, LAU īstenotās darbības korupcijas novēršanai:

  • 2022.gadā pievienojoties iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju;
  • izstrādāta Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas politika, Ētikas politika un Korporatīvās pārvaldības politika;
  • izveidota Iekšējās kontroles sistēmas komisija korupcijas un interešu konflikta riska vadībai;
  • izstrādāts un tiek īstenots Korupcijas un krāpšanas risku novēršanas pasākumu plāns 2021.-2023.gadam, kurā ir noteiktas aktivitātes un kontroles pasākumi, ik gadu tiek pārskatītas korupcijas risku atlikušās vērtības un ziņojums tiek skatīts  valdes un padomes sēdēs;
  • izstrādāts Piegādātāju ētikas kodekss, ar kuru aicinām mūsu piegādātājus ievērot godīgus biznesa principus un ētisku rīcību savā darbībā;
  • regulāri veicam valsts amatpersonu amatu savienošanas izvērtēšanu un LAU valsts amatpersonu iesniegto interešu konflikta deklarāciju izvērtēšanu;
  • mājaslapā nodrošināta iespēja iesniegt tiešsaistes formātā trauksmes cēlēja  ziņojumu; 
  • ieviests anonīmās ziņošanas e-pasts par dažādām problēmām, iespējams nozīmīgiem prettiesiskiem pārkāpumiem;
  • izveidota Ētikas komisija;
  • veicam darbinieku izglītošanu par korupcijas un krāpšanas riskiem sadarbībā ar KNAB, par ētikas un interešu konflikta novēršanas jautājumiem.

Konferenci organizēja biedrība “Sabiedrība par atklātību - Delna” sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.

08.12.2023.

Dalīties