Oktobrī ir aizvadīts pirmās Plogging sezonas noslēdzošais pasākums, kas norisinājās Aknīstē un pulcēja daudzus vietējās skolas audzēkņus un skolotājus. 

Pateicoties negaidīti lielai Latvijas iedzīvotāju atsaucībai, šajā Plogging sezonā izdevās noorganizēt deviņus pasākumus dažādos valsts novados, iesaistīt Plogging kustībā vairāk nekā 500 jauno plogotāju un padarīt deviņas Latvijas pilsētas par septiņām tonnām atkritumu tīrākas.

 

 

“Ideja par Plogging kustības ieviešanu Latvijā nāca šī gada maijā, bet jau oktobrī mums aiz muguras ir jau deviņi pasākumi dažādās Latvijas pilsētās – Rēzeknē, Lubānā, Balvos, Gulbenē, Alūksnē, Kuldīgā, Madonā, Aknīstē un Pierīgā. Iepriecina arī tas fakts, ka uz Madonas, Kuldīgas un Aknīstes novadiem mūs aicināja vietējās pašvaldības un iedzīvotāji. Augusta beigās, sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā un Zviedru ekonomikas augstskolu (SSE Riga) mēs noorganizējām paša Plogging kustības dibinātāja Ērika Alstrema vizīti Latvijā, kuras laikā viņš novadīja aizraujošu lekciju un piedalījās plogginga skrējienā kopā ar mums. Kaut gan mums vēl ir daudz ko mācīties no Ērika un no Zviedru atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, taču šīs Plogging sezonas laikā sapratām, ka arī mūsu valstī ir pietiekami nevienaldzīgu un zaļi domājošo cilvēku, kuri ir gatavi ar savu piemēru demonstrēt pareizo rīcību un iedvesmot sargāt vidi arī citus,” stāsta galvenais Plogging kustības vēstnesis Latvijā, uzņēmuma SIA “Pilsētvides serviss” valdes loceklis Jurģis Ugors.

 

 

Plogging pasākumos piedalījās gan bērni, gan pieaugušie, gan vecākā gājuma cilvēki, kurus nebaidīja ne trases garums, nedz laika apstākļi. Jaunie plogotāji ar gatavību un patiesu degsmi metās virsū pa ceļam sastopamajiem atkritumiem, vilka arā no mežiem un krūmiem vecās riepas un būvgružus, attīrīja ceļu apmales no vienreizējām kafijas krūzītēm un plastmasas pudelēm, kā arī  sakārtoja pilsētas ielas un parkus, atbrīvojot tos no papīra un stikla atkritumiem. Plogotāji izmēģināja gan skriešanu un atkritumu vākšanu, gan Ploggingu uz ūdens ar SUP dēļiem. Rezultātā kopīgiem spēkiem izdevās savākt ap 7 tonnām atkritumu. Bet kas ir vēl svarīgāks, izdevās pievērst sabiedrības uzmanību vidi nomācošam ieradumam - atkritumu izmešanai uz ielas. 

 


Plogging palīdz daļēji risināt atkrituma apjoma problēmu, sakārtojot vismaz publiskās vietas, kā arī audzina disciplīnu – vieglāk ir izmest atkritumus piesārņotā vietā, nevis tīrā. Turklāt, ploggings ir vērtīga fiziskā aktivitāte, jo atkritumu pacelšana plogging laikā palīdz dedzināt vairāk kaloriju, nekā parastā skriešana. Pēc paša pieredzes varu teikt, ka vienreiz paceļot atkritumus āra treniņa laikā, tu vairs nevari apstāties, jo gandarījums par padarīto kalpo par nopietnu motivāciju darīt vēl vairāk un vairāk,” uzsver Plogging vēstnesis, kikboksieris Jānis Ziediņš.

 


“Rūpes par vides tīrību ir arī mūsu viens no darbības virzieniem, jo Latvijas autoceļu uzturētājs veic piegružoto ceļmalu sakopšanu. Diemžēl, bet izmesto atkritumu daudzums gadu no gada ir nemainīgs. Līdz ar to esam par to, lai  kopīgi panāktu pārmaiņas sabiedrības domāšanā un runātu par to plašākā mērogā, lai būtu arvien mazāk cilvēku, kas  atkritumu izmešanu tam neparedzētās vietās uzskatītu par pašsaprotamu un pieņemamu rīcību. Projektā Plogging  redzam iespēju veicināt šādas izmaiņas un palīdzēt sasniegt svarīgu mērķi – tīrāku vidi sev apkārt un finanšu līdzekļu lietderīgāku izmantošanu.,” VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.

 

 

17.10.2019.

Dalīties