Mums ir patiess prieks par iespēju sadarboties ar talantīgajiem RTU - Rīgas Tehniskā universitāte studentiem, kuri ir izstrādājuši noderīgus IT risinājumus VAS " Latvijas autoceļa uzturētājs" (LAU) un " Latvijas Dzelzceļš" vajadzībām.

 

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte īstenojusi sadarbību ar Latvijā labi zināmiem uzņēmumiem gan studiju procesā, gan īstenojot lietišķos pētījumus un dažādas praktiskās izstrādes. Līdz ar pavasara semestra beigām ir veiksmīgi noslēgusies sadarbība ar uzņēmumiem «Latvijas dzelzceļš» (LDz) un «Latvijas autoceļu uzturētājs» (LAU). Studiju kursā «Datu integrācijas un mākoņdatošanas seminārs» pie uzņēmuma definēto problēmu risināšanas asociētā profesora Jāņa Kampara vadībā strādāja bakalaura akadēmisko studiju programmas «Informācijas tehnoloģija» trešā kursa studenti. Radītie risinājumi paredz sistēmā Waze iekļaut precīzu un pilnīgu informāciju par sagaidāmajiem dzelzceļa pārbrauktuvju slēgšanas laikiem un informācijas apkopošanu par bīstamām situācijām uz ceļiem no dažādiem datu avotiem, tādējādi ļaujot autovadītājiem precīzāk plānot maršrutus, bet ceļu uzturētājiem vēl ātrāk reaģēt uz bīstamām situācijām uz ceļa.

 

 

 

«Kursa mērķis ir paaugstināt studentu gatavību profesionālai darbībai IT jomā, studiju laikā realizējot projektus kopā ar darba devējiem. Kursa ievads veltīts nepieciešamo tehnoloģiju apgūšanai, bet pēc tam studenti sadalīti grupās, kurām tiek uzdots risināt mūsu industrijas partneru definētas problēmas. Ar katru studentu grupu strādā konsultants no atbilstošā uzņēmuma, kurš seko progresam un vajadzības gadījumā var atbildēt uz studentu jautājumiem,» atklāj Vadības informācijas tehnoloģijas katedras (VITK) asociētais profesors Jānis Kampars.

 

 

LAU  vajadzība bija saistīta ar datu apkopošanu par bīstamām situācijām vai braukšanas apstākļiem uz autoceļiem un šīs informācijas nodošanu LAU atbildīgajiem darbiniekiem. Kā datu avoti tika izmantoti mobilo virsmas stāvokļa noteikšanas sensoru dati, kas 2018./2019. gada ziemas ceļu uzturēšanas sezonā tika uzstādīti uz LAU sadarbības partneru – pasažieru un kravu pārvadātāju transporta, Waze dati, informācija no vairāk nekā 50 VAS uzņēmuma «Latvijas Valsts ceļi» pārvaldībā esošajām ceļu meteostacijām un autoceļu posmu apsekošanas klātienē. 

 

 

«Mūsu uzņēmumam operatīvi jāreaģē uz notikumiem, kas var radīt satiksmei bīstamas situācijas vai apgrūtināt braukšanas apstākļus uz valsts autoceļiem. Ziemā LAU dežuranti diennakts režīmā veic autoceļu apsekošanu, kā arī manuāli seko līdzi informācijai no dažādiem avotiem. Datu avotu skaits un apjoms ir samērā liels, un tie bieži mēdz būt strauji mainīgi, tāpēc ir ļoti svarīgi pieņemt pamatotu lēmumu par ziemas dienesta darbu savlaicīgu veikšanu. Nesen esam kļuvuši arī par pilntiesīgiem Waze partneriem, iegūstot piekļuvi Waze notikumu plūsmai. Tā kā ar J. Kamparu esam sadarbojušies jau iepriekš, viņš ir labi informēts par mūsu datu integrācijas izaicinājumiem un piedāvāja mums ļaut RTU studentiem izmēģināt savus spēkus šo problēmu risināšanā. Studentu radītais prototips sniedza mums vērtīgu informāciju, ko noteikti ņemsim vērā savu turpmāko risinājumu izstrādē,» pauž LAU Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs Māris Kliģis.

 

 

13.06.2019.

Dalīties