Uz grants ceļiem reģionos dažviet jau iestājies šķīdonis, un, tuvojoties atkusnim, sagaidāma šķīdoņa iestāšanās uz grants autoceļiem visā valsts teritorijā.

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (LAU) atgādina, ka šķīdoņa laikā braukšanas apstākļi uz grants ceļiem būtiski pasliktināsies, jo ceļa segas būs pārmitrinātas, zaudēs nestspēju, kā rezultātā veidosies bedres un iesēdumi. Greiderēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt, lai ceļus neatgriezeniski nesabojātu.

 

 

Šķīdonis uz grants ceļiem veidojas, kad uz autoceļa nonāk liels apjoms ūdens nokrišņu veidā vai kūstot sniegam, izteikti tas ir pavasarī un rudenī. Latvijas īpatnība ir tā, ka ceļi ar grants segumu ir vairāk nekā puse no visa valsts pārziņā esošā autoceļu tīkla. Līdz šinējā pieredze liecina, ka šķīdoņa laikā masas ierobežojumi tiek noteikti uz 90% valsts autoceļu ar grants segumu.

 

 

Iestājoties šķīdonim, LAU galvenais uzdevums būs nodrošināt valsts grantēto autoceļu caurbraucamību. Šķīdoņa laikā ceļu lietotājiem jārēķinās, ka uz grants ceļiem strauji veidosies bedres un iesēdumi, kurus pārmitrinātās segas konstrukcijas dēļ nebūs iespējams kvalitatīvi novērst ar autoceļu greiderēšanu un jauna materiāla iestrādi, tādēļ braukšanas apstākļi būs apgrūtināti.

 

 

Greiderēšanas darbi šķīdoņa laikā netiks veikti. Greiderēšanu, iesēdumu, bedru vai citu defektu novēršana ir iespējama pie optimāla mitruma grants seguma, tas nedrīkst būt pārmitrināts. Šķīdoņa laikā LAU pēc valsts ceļu pārvaldītāja “Latvijas Valsts ceļi” norādēm uzstādīs masas ierobežojuma zīmes, kas liedz pārvietoties transportam, kas smagāks par 10 tonnām, kā arī veiks avārijas posmu remontdarbus vietās, kur būs apdraudēta ceļa caurbraucamība.

 

 

LAU sekos līdzi situācijai uz valsts autoceļiem un tiklīdz konstatēs, ka ceļa segums atbilst grants seguma kondīcijai, kad autoceļu nevar sabojāt ar remontdarbos iesaistāmo tehniku, kā arī greiderēšanas darbu veikšanai, darbi tiks uzsākti. Masveida greiderēšanas darbi, lai uzlabotu braukšanas apstākļus pa grants ceļiem, tiks uzsākti, kad ceļa segumi būs apžuvuši. Līdz tam LAU aicina ceļu lietotājus izturēties ar sapratni un braucieniem ceļu posmos ar grants segumu maršrutā ieplānot ilgāku laiku.

 

 

LAU vērsusies pie Latvijas Meža īpašnieku biedrības, Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju asociācijas un autopārvadātāju asociācijas Latvijas Auto, aicinot pārvadājumus ar smago kravas tehniku veikt, kamēr gaisa temperatūra ir zem nulles un visi ceļa segumi vēl nav atkusuši. Nepieciešamības gadījumā pārvadājumu veikšanai varētu izmantot nakts sasalumu, vai arī atteikties no pārvadājumiem uz brīdi, kamēr ceļi apžūst.

05.04.2018.

Dalīties