Mums ir svarīga uzņēmuma ilgtspējīga attīstība un viens no mērķiem vides jomā ir izmantot videi draudzīgu enerģijas iegūšanas avotu. Lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu un izmaksas, ir uzstādīta pirmā saules elektrostacija administrācijas teritorijā Krustpils ielā 4.

Gada ietvaros saules elektrostacija saražos elektroenerģiju, kas nodrošinās administrācijas ēkas elektroenerģijas patēriņu. Savukārt saražotās enerģijas pārpalikumu plānots pārdot teritorijā esošajiem nomniekiem.


Uzstādītās saules elektrostacijas kopējā sistēmas jauda ir 100 kW un tā sastāv no 240 saules paneļiem, kas ļaus saražot līdz  95 MWh atjaunojamās elektroenerģijas gadā.

 

Plānots turpināt aprīkot saules paneļiem arī citus objektus.


Daļa no projekta izmaksām tiks segta no "Altum" atbalsta programmas "Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā".

 

 

18.04.2024.

Dalīties